Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Търговски сделки и несъстоятелност

Търговски сделки и несъстоятелност

Автор: Александър Иванов

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Март 2017

ISBN:978-954-28-2296-7

Страници:272

Корична цена:17 лв.


Настоящото издание представлява систематизиран курс по въпросите на търговските сделки и несъстоятелност, предназначен както за студентите по право, така и практикуващите юристи. В учебника е направен прецизен подбор на съдебната практика, като задължителните актове на ВКС (тълкувателни решения и актове постановени по реда на чл. 290 ГПК) са отбелязани в курсив, което подчертава водещата им роля при тълкуване на различни въпроси в материята.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Глава І

Търговски сделки - общи положения 

§ 1. Търговски сделки–понятие и видове

§ 2. Особености и правна уредба на търговските сделки

§ 3. Сключване и форма на търговската сделка

§ 4. Съдържание на търговската сделка. Търговска сделка при общи условия

§ 5. Изпълнение на търговската сделка. Злоупотреба с право по търговска сделка

§ 6. Неизпълнение на търговските сделки. Неустойка и отметнина

§ 7. Непреодолима сила и стопанска непоносимост

§ 8. Обезпечения при търговските сделки. Обикновен търговски залог

§ 9. Специфични характеристики на законния и особения залог

§ 10. Търговско право на задържане

 

Глава ІІ

Отделни видове търговски сделки 

§ 11. Търговска продажба

§ 12. Особени видове продажби

§ 13. Договор за лизинг. Понятие. Договор за оперативен лизинг

§ 14. Договор за финансов лизинг

§ 15. Комисионен договор. Понятие. Права и задължения по договора

§ 16. Отделни видове комисионни договори. Спедиционен договор

§ 17. Договор за превоз на товари и пътници

§ 18. Отделни видове договори за превоз. Превозни документи

§ 19. Договор за застраховка. Понятие и видове

§ 20. Имуществени застраховки

§ 21. Договори за застраховка „гражданска отговорност”, „живот” и „злополука”

§ 22. Банкови сделки. Понятие и правна уредба. Видове банкови сделки

§ 23. Договор за банков влог, банков кредит и договор за наем на сейф

§ 24. Борсови сделки. Понятие и видове борсови сделки

§ 25. Договор за възмездна услуга

§ 26. Договор за факторинг

§ 27. Договор за франчайзинг

§ 28. Договор за влог в публичен склад

§ 29. Лицензионен договор

 

Глава III

Ценни книжа – общи положения  

§ 30 Ценни книжа. Понятие, същност и функции

§ 31. Видове ценни книжа

§ 32. Форма и съдържание на ценната книга. Субекти на правата и задълженията по ценната книга

§ 33. Сделки с ценните книжа. Понятие и видове

§ 34. Прехвърляне на ценните книжа. Цесията и джирото

§ 35. Публично предлагане на ценни книжа

 

Глава IV

Отделни видове ценни книжа

§ 36. Менителнични ефекти – понятие и видове. Менителница – общи положения

§ 37. Издаване, предявяване и приемане на менителницата

§ 38. Плащане на менителницата и протест. Менителнични възражения

§ 39. Регресна отговорност при менителничните ефекти. Иск за неоснователно обогатяване

§ 40. Поръчителство и посредничество по менителничен ефекти

§ 41. Запис на заповед

§ 42. Чек

Глава V 

Търговска несъстоятелност 

§ 43. Търговска несъстоятелност. Обща характеристика

§ 44. Предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност

§ 45. Решение за откриване на производство по несъстоятелност. Постановяване, съдържание и правни последици

§ 46. Маса на несъстоятелността. Попълване на масата на несъстоятелността

§ 47. Управление на масата на несъстоятелността. Синдик и събрание на кредиторите

§ 48. Предявяване на вземанията от кредиторите

§ 49. Оздравяване на предприятието на неплатежоспособния търговец

§ 50. Решение за обявяване на длъжника в несъстоятелност

§ 51. Осребравяне на масата на несъстоятелността

§ 52. Разпределение на осребреното имущество. Приключване на производството по несъстоятелност

§ 53. Възстановяване в правата на обявения в несъстоятелност търговец

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
34
5
6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани