Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Тестове за конкурси за държавни служители. Трето допълнено издание

Тестове за конкурси за държавни служители. Трето допълнено издание

Автори: Невяна Кънева , Ирена Борисова

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Април 2019

ISBN:978-954-28-2834-1

Страници:200

Корична цена:15 лв.От 2004 г. всяко назначение за първи път като държавен служител преминава през конкурсна процедура, един от най-често използваните способи в която е решаването на тест. Съгласно нормативните изисквания тестът задължително включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията. Чрез тях се цели да бъдат проверени знанията на кандидатите по специфичната за административната дейност материя за структурата на държавната администрация, органите на власт, статута на служителите, достъпа до обществена информация, защитата на класифицираната информация, издаването и обжалването на административните актове, нормативните актове.
Книгата включва 480 примерни въпроса от основните области, свързани с устройството и дейността на държавната администрация съобразно действащото законодателство към 1 януари 2019 г. Въпросите са от затворен тип, с различна степен на сложност и възможности за комбиниране в зависимост от спецификата на компетентностите, които се изискват за различни конкурсни длъжности за държавни служители. Поместени са и верните отговори, както и разпоредбите на нормативните актове, въз основа на които са подготвени въпросите.
Нашето дълбоко убеждение е, че назначенията в администрацията чрез конкурси, основани на конкуренция въз основа на знанията, нямат алтернатива. Надяваме се представените въпроси за тестове да улеснят както подготовката на кандидатите за държавна служба, така и отделните администрации при провеждането на конкурсите.
Ирена Борисова Ирена Борисова Ирена Борисова е магистър по право с над 20 години юридически стаж, от които 10 години в съдебната власт и 12 години в изпълнителната власт. Като съветник в администрацията на Министерския съвет и Министерството на икономиката и енергетиката е участвала в разработването на нормативни актове, както и в правно-техническото им оформяне. Понастоящем е консултант в областта на административната реформа, преподавател в Института по публична администрация. Съавтор на "Коментар по Закона за държавния служител" и автор на многобройни статии в областта на държавната служба. Невяна Кънева Невяна Кънева Невяна Кънева е магистър по право, има образователна и научна степен „доктор“ по административно право и административен процес и повече от 25 години юридически стаж, от които 15 години в администрацията. Понастоящем е доцент по „Администрация и управление“ в Стопанския факултет на Техническия университет – София. Автор и съавтор е на 10 книги в областта на публичната администрация и е автор на над 40 статии в същата област.
СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

1. Органи на изпълнителната власт и устройство на администрацията
Закон за администрацията
Примерни въпроси за тестове

2. Местно самоуправление и местна администрация
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Примерни въпроси за тестове

3. Статут на държавните служители
Закон за държавния служител
Примерни въпроси за тестове

4. Нормативни актове
Конституция
Закон за нормативните актове
Закон за администрацията
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Примерни въпроси за тестове

5. Административни актове
Административнопроцесуален кодекс
Примерни въпроси за тестове

6. Административно обслужване
Закон за администрацията
Наредба за административното обслужване
Примерни въпроси за тестове

7. Достъп до обществена информация
Закон за достъп до обществена информация
Примерни въпроси за тестове

8. Защита на класифицираната информация
Закон за защита на класифицираната информация
Примерни въпроси за тестове

9. Отговори

Още от авторите


Събития

пвсчпсн
     12
34
5
6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани