Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Същински полови престъпления в практиката на ВС и ВКС

Същински полови престъпления в практиката на ВС и ВКС

Автор: Ива Пушкарова

РЕДАКТОР: Павлина Панова

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Октомври 2016

ISBN:978-954-28-2121-2

Страници:392

Корична цена:20 лв.


Настоящото издание е посветено на практиката на ВС и ВКС след 1960 г. по прилагане на разпоредбите от Раздел VIII ,,Разврат“ на Глава Втора на Особената част на НК, криминализиращи посегателствата срещу половата неприкосновеност, половата свобода и половата нравственост, чиито изпълнителни деяния са вид полово действие (същинските сексуални престъпления) – престъпни блудства (чл. 149-150), престъпни съвкупления (чл. 151-154) и престъпни хомосексуални действия (чл. 157). 

Сборникът започва с кратък коментар по въпроси, които са направили впечатление на автора и които според него се нуждаят от изясняване или специално внимание.

След изчерпателен преглед на произнесените от върховната съдебна инстанция близо 900 решения през описания период бяха подбрани общо 150 съдебни акта, извадки от които са тематично групирани и представени на следващите страници. За улеснение на читателя всяко резюме съдържа обозначение на разпоредбите от НК, по които е квалифицирано поведението на дееца, а понякога и текстове, относими към тази квалификация. То започва с кратка формулировка на юридическата теза, представляваща основния принос на съдебния акт към развитието на юриспруденцията.

 

 

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ 

 

„Всяка култура наказва прекрачването на свои те сексуални норми.

Чудесният дар на сексуал ността се нуждае от култивиране,

за да има човек успешни връзки и успешен живот. Обратното,

инстинктивното изживяване на всички влечения

разрушава личността и културата.“

(Габриеле Куби „Глобалната сексуална революция“, 2012 г.)

 

Тази книга е посветена на практиката на ВС и ВКС след 1960 г. по прилагане на разпоредбите от Раздел VIII „Разврат“ на Глава втора на Особената част на НК, криминализиращи посегателствата срещу половата неприкосновеност, половата свобода и половата нравственост, чиито изпълнителни деяния са вид полово действие (същинските сексуални престъп ле ния) – престъпни блудства (чл. 149–150), престъпни съвкупления (чл. 151–154) и престъпни хомосексуални действия (чл. 157).

След изчерпателен преглед на произнесените от върховната съдебна инстанция близо 900 решения през описания периодбяха подбрани общо 150 съдебни акта, извадки от които са тематично групирани и представени на следващите страници. За улеснение на читателя всяко резюме съдържа обозначение на разпоредбите от НК, по които е квалифицирано поведението на дееца, а понякога и текстове, относими към тази квалификация. То започва с кратка формулировка на юридическата теза, представляваща основния принос на съдебния акт към развитието на юриспруденцията. Тъй като в редица случаи даден възглед или дадена негова формулировка представляват принципни професионални позиции на конкретен съдия или група съдии, докладчикът е упоменат, ако е известен.

Основната цел на книгата е да съдейства да бъде обогатено познанието на юридическата аудитория върху проблемите, които са били предмет на съдебно изясняване с оглед правилно и еднакво приложение на наказателния закон в обсъжданата сфера. Под влияние на законови и обществени промени някои противоречия във възгледите, дискретно възникнали в по-старата практика, получават развитието си в съвременната, която продължава усилията си да ги разреши.

Представената съдебна практика предлага още поглед към съдържанието и развитието на половата нравственост на българското общество, обществената оценка за половото насилие по принцип и по отношение на специфични групи пострадали (деца, кръвни роднини на дееца, лица в късна зрялост и др.), разграничаването на неговите разнообразни проявления помежду им и от други видове забранено поведение, отражението му върху различни групи обществени отношения. В този аспект запознаването с разсъжденията на поколения върховни съдии и съдържащия се в тях житейски смисъл представлява интерес и за по-широка читателска аудитория.

Сборникът започва с кратък коментар по въпроси, които са направили впечатление на автора и които според него се нуждаят от изясняване или специално внимание.

Авторът изразява признателността си към Върховния касационен съд, комуто принадлежи не само идейната инициатива за тази книга, но и който предостави пълен достъп до своите архиви, с което направи реализацията ѝ възможна. Благодарност авторът отправя и към Доли Траницова и Никол Атанасова, които помогнаха при първоначалната селекция на съдебните актове.

Още от ПРАКТИКА НА ВС И ВКС ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА С КОМЕНТАРИ


Събития

пвсчпсн
     12
345678
9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани