Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Социални права на българските граждани

Социални права на българските граждани

Автор: Васил Мръчков

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Август 2020

ISBN:978-954-28-3253-9

Страници:472

Корична цена:22 лв.


Книгата е посветена на социалните права на българските граждани: трудовите, осигурителните и правото на социално подпомагане. Тя се състои от четири глави, заключение и допълнение. В началото се прави преглед на възникването, признаването и утвърждаването на социалните права и тяхната международноправна закрила. В България тези права са уредени в Конституцията от 1991 г. и обилното социално законодателство. Подбрани са основните трудови права: на труд, на здравословни и безопасни условия за неговото полагане, на възнаграждение, на отпуск, на синдикално сдружаване, на стачка, на тяхната съдебна защита и др., чийто брой расте. Следват правата на обществено осигуряване, здраве и здравно осигуряване и на социално подпомагане за най-бедната и уязвима част от обществото. Заключението обобщава, че въпреки обилното законодателство, социалните права на гражданите в годините на прехода от социализъм към капитализъм са сериозно накърнени от ширещата се бедност и не осигуряват достойно равнище на живот и сигурност. Използвана е практиката на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

          Завършването на книгата съвпадна с връхлетялата ни световна пандемия от Covid-19 и въведеното извънредно положение. Това наложи кратко допълнение за тяхното отрицателно отражение върху социалните права.

          Книгата е предназначена за съдии, адвокати, работодатели, синдикални дейци, за службите по труда и социалната политика, научни работници, студенти по право и всички, които се интересуват от защитата на социалните права.

Авторът

СЪДЪРЖАНИЕ
СЪКРАЩЕНИЯ ................................................................................9
ВМЕСТО ПРЕДГОВОР: ЗА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА................13
Глава първа. ВЪВЕДЕНИЕ.............................................................17
§ 1. Възникване и обособяване на социалните права..............17
§ 2. Понятие за социално право и социални права .................25
§ 3. Видове социални права.......................................................41
§ 4. Особената закрила при състояние на уязвимост...............54
Глава втора. ТРУДОВИ ПРАВА.....................................................71
§ 5. Трудово право и трудови права..........................................71
§ 6. Основното право на труд....................................................80
§ 7. Право на здравословни и безопасни условия на труд.......97
§ 8. Право на обезщетение при смърт
или увреждане на здравето .....................................................109
§ 9. Право на трудово възнаграждение...................................115
§ 10. Право на определено работно време..............................132
§ 11. Право на платен годишен отпуск....................................145
§ 12. Право на запазване на трудовото правоотношение
при промяна на работодателя..................................................157
§ 13. Право на предварителна закрила при уволнение..........167
§ 14. Право на съдебна защита срещу незаконно
уволнение..................................................................................184
§ 15. Право на сдружаване на работниците и
служителите и на работодателите...........................................194
§ 16. Право на колективно договаряне....................................211
§ 17. Право на стачка...............................................................224
Глава трета. ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА......................................245
§ 18. Общо субективно осигурително право..........................245
§ 19. Право на обществено осигуряване.................................269
§ 20. Право на краткосрочно обществено осигуряване.........287
§ 21. Право на дългосрочно обществено осигуряване..........313
§ 22. Право на здраве...............................................................347
§ 23. Право на здравно осигуряване.......................................352
Глава четвърта. ПРАВО НА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ..........................................................................373
§ 24. Общото субективно право на социално подпомагане...373
§ 25. Право на социални помощи............................................397
§ 26. Право на социални услуги..............................................407
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................424
ДОПЪЛНЕНИЕ: ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА
БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ......................................................439
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ...................................................453
ПРЕДМЕТЕН УКАЗАТЕЛ ..........................................................464

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
11
1213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани