Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Съдебните актове в наказателния процес

Съдебните актове в наказателния процес

Автор: Аделина Хаджийска

Художник на корицата: Екатерина Загорска

Дата на издаване:Октомври 2019

ISBN:978-954-28-3011-5

Страници:280

Корична цена:19 лв.


Книгата разглежда изчерпателно и детайлно актовете на съда, постановявани в рамките на наказателния процес, с което се превръща във своеобразен техен каталог. На база на понятието „съдебен акт“ е изградена класификацията на посочената категория актове и е съотнесена с други видове юридически актове, което дава добра теоретична основа на труда. Във втората част на книгата са намерили място и практическите аспекти на въпроса – структура и съдържание на присъдите и решенията и какви са характеристиките и последиците от тези актове - законосъобразност, обоснованост и справедливост, правна сила и сила на пресъдено нещо.
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОДНИ БЕЛЕЖКИ

Глава първа. СЪЩНОСТ И ПОНЯТИЕ ЗА СЪДЕБЕН АКТ
§ 1. Правна същност и понятие за юридически акт
§ 2. Правна същност и понятие за съдебен акт
§ 3. Отграничение на съдебните актове от други видове актове
3.1. Съдебните актове и актовете на законодателната власт
3.2. Съдебните актове и актовете на изпълнителната власт
3.3. Съдебните актове и други процесуални актове в наказателния процес
3.3.1. Съдебните актове и актовете на органите на досъдебното производство
3.3.2. Съдебните актове и другите документи в наказателния процес

Глава втора. ВИДОВЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ И РЕД ЗА ТЯХНОТО ПОСТАНОВЯВАНЕ
§ 1. Класификации и критерии
1.1. Исторически преглед на съдебните актове
1.2. Развитие на уредбата на съдебните актове в България
1.3. Класификации и значение
§ 2. Видове съдебни актове съгласно действащата законодателна уредба
2.1. Присъда
2.1.1. Видове присъди
2.1.2. Значение на самопризнанието при постановяване на присъдата
2.1.3. Постановяване на присъда при съкратено съдебно следствие
2.2. Решение
2.2.1. Решения на въззивната инстанция
2.2.2. Решения на касационната инстанция
2.2.3. Други хипотези
2.3. Определение
2.3.1. Определения, свързани с наказателната отговорност на подсъдимия
2.3.2. Определения за проверка на актовете на прокурора
2.3.3. Определения за мерки за неотклонение
2.3.4. Определения, с които се постановяват други мерки за процесуална принуда
2.3.5. Определение за допускане на предварително изслушване
2.3.6. Определение в разпоредителното заседание
2.4. Разпореждане

Глава трета. ФОРМА, СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
§ 1. Форма и структура
1.1. Форма
1.2. Структура
§ 2. Присъда
2.1. Уводна част
2.2. Мотиви
2.3. Диспозитив
§ 2. Решение
§ 3. Функции и значение на съдебния протокол
§ 4. Ред за постановяване на съдебните актове

Глава четвърта. СВОЙСТВА И ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ
§ 1 Законосъобразност, обоснованост и справедливост
1.1. Законосъобразност
1.2. Обоснованост
1.3. Справедливост
§ 2. Правна сила на съдебните актове
§ 3. Сила на пресъдено нещо

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Събития

пвсчпсн
  12345
6789101112
13141516171819
20
21
2223242526
2728293031  

» Най-продавани