Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Съдебните актове в гражданското съдопроизводство

Съдебните актове в гражданското съдопроизводство

Автор: Атанас Иванов

Дата на издаване:Януари 2013

ISBN:978-954-28-1221-0

Страници:220

Корична цена:17 лв.


Новият Граждански процесуален кодекс (ГПК), съще-

ствено промени гражданското съдопроизводство в почти

всичките му измерения. Влизането в сила на ГПК наложи ак-

туализирането на материята съобразно новата уредба. Осо-

беностите на този процес бързо провокираха доктрината и

изследванията на същността на съдебните актове и спорните

въпроси не закъсняха.

 

Изясняването същността на съдебните актове, както и на

съдебния акт като документ, ще въведе сигурност в отношени-

ята на страните в процеса, чиито права са нарушени, в съот-

ветствие с принципа за правна определеност (сигурност), ще

създаде допълнителна предпоставка, която ще гарантира пра-

вилното разглеждане и решаване на делото. Ето защо, отговорът

на въпроси, свързани със същността на съдебните актове, има

важно практическо значение.

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

СЪДЕБНИ АКТОВЕ

§ 1. Същност на съдебните актове

§ 2. Същност на съдебните актове, постановявани в исковия процес

§ 3. Същност на съдебните актове, постановявани в изпълнителния процес

§ 4. Същност на съдебните актове, постановявани в обезпечителния процес

§ 5. Същност на съдебните актове, постановявани в охранително производство

§ 6. Същност на съдебните актове, постановявани в производствата по спорна съдебна администрация

на гражданските отношения

 

ГЛАВА ВТОРА

ВИДОВЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

§ 1. Видове съдебни актове, постановявани в исковия процес

§ 2. Видове съдебни актове, постановявани в изпълнителния процес

§ 3. Видове съдебни актове, постановявани в обезпечителния процес

§ 4. Видове съдебни актове, постановявани в заповедното производство

 

§ 5. Видове съдебни актове, постановявани

в други съдебни производства – охранително производство

и производство по спорна съдебна администрация

на гражданските отношения

 

ГЛАВА ТРЕТА

СЪДЕБНИЯТ АКТ КАТО ДОКУМЕНТ

§ 1. Понятие за документа. Подпис на документа

§ 2. Автор на документа на съдебния акт

§ 3. Съдържание и форма на документа на съдебния акт

§ 4. Доказателствена сила на документа на съдебния акт

§ 5. Правно значение на документа на съдебния акт за процесуалните действия на съда

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 


Още от автора


Събития

пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22
232425262728
293031    

» Най-продавани