Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Регламентите по международно частно право на Европейския съюз 2009–2016 г. Тенденции и новости в правната уредба
Изучаването на международното частно право винаги съдържа множество предизвикателства и поставя на изпитание натрупаните до този момент знания, умения и опит на юриста. То изисква повече усилия в сравнение с всеки друг правен отрасъл, многоплановост на мисленето, откритост към света и разбиране на особеностите както на отношенията, които са негов предмет, така и на тяхната правна уредба.

Една от съставните части на системата на МЧП като наука и учебна дисциплина обхваща периода на историческо развитие на този отрасъл и познанието за него. Тя не винаги стои на преден план в теоретичните проучвания, но нейното значение е дълбоко съдържателно, защото навлизането в нея разкрива идеите, целите и движещите сили на обществените отношения и процеси, които имат за логична последица пораждане и формиране на актуалните за даден исторически период възгледи, и реализацията им в съответстваща правна уредба. Последната от своя страна подлежи на изучаване, което несъмнено се улеснява, ако заинтригуваният читател навлезе в историческите корени на явленията и ги опознае.
СЪДЪРЖАНИЕ


Въведение – Николай Натов

Исторически анализ на тенденциите в развитието на идеята за свободно движение на съдебни решения – Михаил Станков

Засилено сътрудничество в областта на приложимото право при развод и законна раздяла - дългата история по изготвянето на акта и свидетелство за труден компромис – Дафина Сърбинова

Международната компетентност, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването, както и създаването на Европейско удостоверение за наследство – Васил Пандов

Взаимно признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела и създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела – Николай Натов

Европейските процедури за договарянето и сключването на споразумения между държави членки и трети държави по специфични гражданскоправни въпроси (Регламент (ЕО) № 662/2009 и Регламент (ЕО) № 664/2009)в светлината на външната компетентност на Европейския съюз – Емил Цанев

Установяването на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави и новата рамка за уредба на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна – Цветелина Димитрова

Марката на Общността, засиленото сътрудничество в областта на създаването на единна патентна закрила и на приложимите правила за превод –Теодора Ценова

Производството по несъстоятелност в ЕС: преодоляване на трудности и преследване на мечти – Боряна Мусева

Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани