Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Разследване на престъпления, извършени от чужденци

Разследване на престъпления, извършени от чужденци

Автор: Бранимира Клисурска

Дата на издаване:Март 2016

ISBN:978-954-28-1993-6

Страници:272

Корична цена:16 лв.


 Настоящото изследване има за цел представянето на частна методика на разследване на престъпления, извършени от чужденци. То предоставя знания относно:

– наказателноправната, криминологичната и криминалистичната характеристики на престъпленията, извършени от чужденци;

– същността и особеностите на процесуалната организация на разследването на престъпления, извършени от чужденци;

– същността и особеностите на общата криминалистична организация на разследването;

– спецификите в организацията на отделните способи на доказване, при разследването на престъпления, извършени от чужденци.

Направени са редица предложения за отстраняване на пропуски и недостатъци в нормативната уредба и за оптимизиране на правната рамка. Също така са дадени тактически препоръки за криминалистичната организация на разследването на този вид престъпления, както и организацията на извършването на отделни процесуално-следствени действия.

ВМЕСТО УВОД

 

ГЛАВА І

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧУЖДЕНЦИ

§ 1. Наказателноправна характеристика на престъпления, извършени от чужденци

І. Общи въпроси

ІІ. Понятието „чужденец”

§ 2. Криминологична характеристика

§ 3. Криминалистична характеристика

 

ГЛАВА ІІ

ПРОЦЕСУАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧУЖДЕНЦИ

§ 1. Образуване на наказателно производство за престъпления, извършени от чужденци

І. Общи въпроси

ІІ. Нормативна уредба

ІІІ. Компетентни органи за образуване на наказателно производство

ІV. Действие на НПК и НК във връзка с образуването на наказателно производство за престъпления, извършени от чужденци

V. Правилото ne bis in idem при образуването на наказателното производство

VІ. Особености при образуването на досъдебно производство за престъпления, извършени от чужденци

VІІ. Други хипотези на образуване на наказателно производство за престъпления, извършени от чужденци

§ 2. Особености при вземането на мерки за процесуална принуда по отношение на чужденци

І. Определяне на мярката за неотклонение спрямо чужденец

ІІ. Налагане на мерки за процесуална принуда във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела

ІІІ. Други мерки за процесуална принуда по отношение на обвиняемия

ІV. Мерки за процесуална принуда по отношение на лица, които не са привлечени в качеството на обвиняем

 

ГЛАВА ІІІ

ОБЩА КРИМИНАЛИСТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧУЖДЕНЦИ

§ 1. Типични следствени ситуации и планиране на разследването

І. Типични следствени ситуации

ІІ. Обстоятелства, подлежащи на установяване и доказване

ІІІ. Типични следствени версии

ІV. Планиране на разследването

§ 2. Съвместни екипи за разследване

І. Нормативна уредба

ІІ. Принципи на създаване на съвместни екипи за разследване

ІІІ. Процесуална организация на създаване на съвместни екипи за разследване

ІV. Действие на съвместните екипи за разследване

V. Създаване на съвместни екипи при разследване на престъпления, извършени от чужденци

§ 3. Участие на преводач при извършването на процесуално-следствени действия с участието на чужденци

 

ГЛАВА ІV

СПОСОБИ НА ДОКАЗВАНЕ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧУЖДЕНЦИ

§ 1. Разпит при разследването на престъпления, извършени от чужденци

І. Общи въпроси

ІІ. Планиране на разпита на чужденци в началния етап на разследването

ІІІ. Особености на разпита на чужденец

ІV. Разпит пред съдия

§ 3. Разпит чрез телефонна конференция и видеоконференция

І. Нормативна уредба

ІІ. Същност на конферентния разпит

ІІІ. Хипотези на извършване на конферентен разпит

ІV. Лица, които могат да бъдат разпитвани чрез телефонна конференция и видеоконференция

V. Мерки за защита на разпитваното лице

VІ. Основания за извършване на конферентен разпит

VІІ. Особености на подготовката за извършване на конферентен разпит

VІІІ. Извършване на конферентния разпит

ІХ. Фиксиране на резултатите от провеждането на конферентен разпит

§ 4. Очна ставка при разследването на престъпления, извършени от чужденци

І. Основания за извършване

ІІ. Подготовка на очната ставка

ІІІ. Тактика на извършване на очната ставка

ІV. Възможност за извършване на очна ставка с телефонна конференция или видеоконференция

V. Фиксиране на резултатите

§ 5. Разпознаване при разследването на престъпления, извършени от чужденци

І. Общи въпроси

ІІ. Подготовка на разпознаването на живи лица

ІІІ. Извършване на разпознаването

§ 6. Използване на специални разузнавателни средства при разследването на престъпления, извършени от чужденци

І. Общи въпроси, свързани с използването на специални разузнавателни средства

ІІ. Използване на специални разузнавателни средства при разследването на престъпления, извършени от чужденци

ІІІ. Особености при организацията на отделните видове специални разузнавателни средства, използвани в рамките на международната правна помощ

 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

SUMMARY

 


Събития

пвсчпсн
    123
45678910
11121314151617
181920212223
24
252627282930 

» Най-продавани