Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Процесуални аспекти на конфликта на интереси

Процесуални аспекти на конфликта на интереси

Автор: Марина Михайлова

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Декември 2015

ISBN:978-619-195-083-6

Страници:452

Корична цена:28 лв.


Необходимостта от разглеждането на конфликта на интереси от гледна точка на правоприлагането произтича от наличието както на сравнително нов закон в материята, така и от неголемия брой на установени случаи на конфликт на интереси с влезли в сила административни актове или съдебни решения. Другата причина са различията в тълкуването на нормите на ЗПУКИ от страна на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и от Административен съд София–град и Върховния административен съд.

Настоящето изследване е насочено към анализ на теоретична основа на правното и фактическо явление „конфликт на интереси”, както и на съдебната практика по ЗПУКИ. Фокусът е поставен върху обхвата на съдебния контрол, осъществяван върху актовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. С оглед нуждата от хармонизиране на българското и европейското законодателство в тази сфера, в изследването е даден подробен анализ на съдебния контрол при сравнението му със законодателството на ЕС и правораздаването на съдилищата на Съюза.

Изданието е съобразено със законодателството на Република България, действащо към септември 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Прочетете тази книга

Увод

Глава първа. Обща правна характеристика на конфликта на интереси и неговата регламентация

§ 1. Понятие за конфликт на интереси

1.1. Европейска нормативна рамка

1.2. Конфликтът на интереси в практиката на Пъвоинстанционния съд на Европейския съюз

§ 2. Правно-исторически генезис на нормативната уредба на конфликта на интереси в България

2.1. Регламентация на конфликта на интереси по отношение на държавните служители, работещи по служебно правоотношение

2.2. Регламентация на конфликта на интереси по служебно правоотношение

§ 3. Анализ на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

§ 4. Правен статут на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и процесуалното є качество

4.1. Административен процес в широк и тесен смисъл

4.2. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

§ 5. Административно производство пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Глава втора. Съдебен контрол по закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

§ 1. Материалноправни и процесуални предпоставки и субекти в съдебното производство

§ 2. Съдържание на понятието „конфликт на интереси”

2.1. Субекти на конфликт на интереси

2.2. „Частният интерес“ като елемент на конфликта на интереси

2.3. Несъвместимостта като елемент на конфликта на интереси

§ 3. Оспорване на актовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

3.1. Същност на оспорването на актовете на КПУКИ

3.2. Същност и пороци на актовете на КПУКИ

3.3. Процесуално качество на Комисията в съдебното производство

§ 4. Юридическо съдържание на забраните, водещи до конфликт на интереси

4.1. Несъвместимостта по ЗПУКИ и специалните закони

4.2. Забраната по чл. 6 от ЗПУКИ

4.3. Забрана за използване на служебно положение в частен интерес

4.4. Забрана за осъществяване на ръководни или контролни функции

4.5. Забрана за разпореждане със средства

4.6. Забрана за ползване на служебна информация

4.7. Забрана за реклама

§ 5. Правно значение на декларирането по ЗПУКИ

§ 6. Последици от установяването на конфликт на интереси

§ 7. Административнонаказателна отговорност по ЗПУКИ

Предложения за законодателни промени

Заключение

Библиография

Съдебна практика

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
34
5
6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани