Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Придобивният способ по чл. 78 ЗС

Придобивният способ по чл. 78 ЗС

Автор: Димитър Стоянов

Художник на корицата: Стоян Кораков

Дата на издаване:Септември 2016

ISBN:978-954-28-2165-6

Страници:488

Корична цена:32 лв.


Настоящият труд е посветен на един от най-старите и ключови придобивни способи в съвременните правни системи - този на придобиване на
собственост върху движима вещ от несобственик. Акцентът е поставен върху придобиването по чл. 78 ЗС, но паралелно с него е разгледана и уредбата
в Common law и континенталните правни системи. Изследвани са както корените на института в римското право и приложението му по времето на Първата и Втората българска държава, така и най-новите достижения на европейската правна мисъл в лицето на Еднообразния закон за защита на добросъвестния приобретател на движими вещи и Проекта за Общата референтна рамка. Изследването не е ограничено до общите въпроси, а детайлно разглежда и прехвърлянето на кораби, самолети, ценни книги, залози по ЗЗД и ЗОЗ и
др. Подробно е разгледан фактическият състав на придобиването по чл. 78 ЗС и са направени редица предложения de lege ferenda.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД

 

Глава първа

ФУНКЦИИ, ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИДОБИВНИЯ СПОСОБ ПО ЧЛ. 78 ЗС

§ 1. Конфликтът между интересите на първоначалния собственик и добросъвестния приобретател и функциите на добросъвестното придобиване на движими вещи, прехвърлени от несобственик по чл. 78 ЗС

§ 2. Разрешението на конфликта между интереса на собственика на движимата вещ и добросъвестния ѝ приобретател в римс ко то право 

§ 3. Възникване на института на добросъвестното придобиване на движими вещи, прехвърлени от несобственик

§ 4. Типологични модели за разрешаване на конфликта между интересите на първоначалния собственик и добросъвестния приобретател в съвременните чуждестранни законодателства

 

Глава втора

ДЕЙСТВИЕ НА ПРИДОБИВНИЯ СПОСОБ ПО ЧЛ. 78 ЗС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ

§ 1. Приложно поле на придобивния способ по чл. 78, ал. 1 ЗС

§ 2. Изключението от приложното поле на придобиването по чл. 78, ал. 1 ЗС: откраднати или изгубени вещи

§ 3. Изключение от изключението: откраднати или изгубени вещи, прехвърлени от държавни или общински предприятия

 

Глава трета

ФАКТИЧЕСКИЯТ СЪСТАВ НА ПРИДОБИВНИЯ СПОСОБ ПО ЧЛ. 78 ЗС И ОТГРАНИЧЕНИЯ ОТ ДРУГИ ХИПОТЕЗИ НА ПРИДОБИВАНЕ НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ, ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ НЕСОБСТВЕНИК

§ 1. Фактическият състав на придобивния способ по чл. 78, ал. 1 ЗС

§ 2. Отграничения от други фактически състави на добросъвестно придобиване на движими вещи, прехвърлени от несобственик

 

Глава четвърта

ПРАВНА СЪЩНОСТ НА ПРИДОБИВНИЯ СПОСОБ ПО ЧЛ. 78 ЗС

§ 1. Развитие на теоретичните възгледи за същността на добросъвестното придобиване на движими вещи, прехвърлени от несобственик

§ 2. Правна същност на добросъвестното придобиване на движими вещи, прехвърлени от несобственик, според проектите на Международния институт за унификация на частното право (ЮНИДРОА) за създаване на международно уеднаквена уредба на добросъвестното придобиване на движими вещи, прехвърлени от несобственик

§ 3. Правна същност на добросъвестното придобиване на движими вещи от несобственик съгласно Проекта за Обща референтна рамка

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Още от автора


Събития

пвсчпсн
  12345
678910
11
12
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани