Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Престъпно бездействие

Престъпно бездействие

Автор: Цветана Петрова

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Май 2018

ISBN:978-954-28-2622-4

Страници:320

Корична цена:19 лв.


Настоящото издание не е типичната монография по определен наказателноправен въпрос. Поради естеството на изследваната проблематика, тя е своеобразен „калейдоскоп” на институти и състави от наказателното право, имащ за фокус престъпното бездействие. Последователно са разгледани особеностите на бездействието като форма на деянието, на времето, продължителността и мястото на извършването му, на неговата каузалност – способност да причини дадени изменения в действителността. Особено внимание е отделено на противоправността при бездействие и какви са нейните източници при различните видове престъпления. Представени са примери за умишлено и непредпазливо бездействие и как се обосновава наказуемостта им в случаи на усложнения в изпълнителното деяние или на съпричиняване на престъпния резултат, посредством действие на трето лице. Изследвани са различията, които бездействието разкрива в сравнение с действието, при осъществяване на стадиите приготовление и опит, при института на факултативното съучастие, погасителната давност и фигурата на виновно поставяне в състояние на невменяемост, за да се извърши намислено престъпление (actio libera in causa).
Книгата засяга проблемни за българското правоприлагане въпроси, затова би била полезна за всички практикуващи юристи, разследващи полицаи и експерти, работещи по дела с предмет престъпления, извършени с бездействие. Тя е подходяща и за студентите по право, изследователите в тази област, както и за всеки гражданин, проявяващ интерес към разглежданата тематика.
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

Глава първа. ДЕЯНИЕТО И НЕГОВИТЕ ФОРМИ – ДЕЙСТВИЕ И БЕЗДЕЙСТВИЕ
§ 1. ОБЩИ БЕЛЕЗИ НА ДЕЯНИЕТО
1. Дефиниране на понятието за деяние
1.1. Деянието – проява на съзнанието и волята
1.2. Деянието като психофизическо единство
2. Значение на психическото съдържание на деянието
2.1. Липса на психическо съдържание
2.2. Намалени психически способности
3. Значение на фактическото съдържание на деянието
4. Форми (видове) на деянието
§ 2. ФАЗИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЯНИЕТО
I. Вътрешна фаза на деянието
1. Механизъм на вътрешната фаза
2. Допълнителни психически елементи и тяхната роля
3. Наказателноправно значение на елементите от вътрешната фаза на деянието
3.1. Значение на подбудите (мотивите) в наказателното право
3.2. Значение на целта и намерението в наказателното право
3.3. Наказателноправно значение на борбата на мотиви „за“ и „против“ извършване на престъплението
3.4. Наказателноправно значение на решението за престъпление
II. Външна фаза на деянието
1. Обективиране на деянието като действие или бездействие
2. Време и място на извършване на деянието
2.1. Време и място на действието и бездействието
2.2. Продължителност на действието и бездействието
2.3. Наказателноправно значение на времето и мястото на извършване на престъплението
3. Причинна връзка между деянието и последиците от него
3.1. Понятие за причинност. Доказване на причинната връзка
3.2. Механизъм на причинната връзка. Особености при бездействието
3.3. Каузалност на бездействието в дадена система (социална, природна, техническа)

Глава втора. СВОЙСТВА И ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕСТЪПНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ
§ 1. ОСОБЕНОСТИ В ПРОЯВЛЕНИЕТО НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПРИ БЕЗДЕЙСТВИЕ
1. Обществена опасност и противоправност на бездействието – значение на бланкетните наказателноправни норми
1.1. Понятие за противоправност
1.2. Видове наказателна противоправност
1.3. Противоправност при действие и при бездействие
1.4. Източници на противоправността при бездействие
2. Вина и наказуемост – наказателна отговорност за непредпазливо бездействие
§ 2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СУБЕКТА НА ПРЕСТЪПНОТО БЕЗДЕЙСТВИЕ
§ 3. БЕЗДЕЙСТВИЕТО И ИНСТИТУТИТЕ СТАДИИ, СЪУЧАСТИЕ, ДАВНОСТ, ФИГУРАТА „ACTIO LIBERA IN CAUSA
1. Стадии в осъществяване на престъплението
1.1. Приготовление
1.2. Опит
2. Съучастие в престъпление
3. Давност в наказателното право
4. Фигурата actio libera in causa
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
SUMMARY
БИБЛИОГРАФИЯ

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
11
1213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани