Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право

Предизвикателства пред държавите членки и кандидатките за членство в Европейския съюз в областта на данъчното облагане и финансовото право

Автор: Савина Михайлова-Големинова

Предговор от: Jacques Malherbe

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Юли 2019

ISBN:978-954-28-2850-1

Страници:364

Корична цена:22 лв.


Предмет на настоящото научно изследване са предизвикателствата пред държавите членки и кандидатките за членство в областта на данъчното облагане и финансовото право. Актуалността на темата се обуславя от няколко групи обстоятелства: промени в обществените отношения; нова правна уредба в Република България с оглед на нейното членство в ЕС; липсата на цялостни изследвания в съвременната доктрина по предмета на изследването. Всичко това е предизвикателство да бъде извършено такова.

Научната новост на изследването се предопределя от изцяло новите за българското право и финансовоправната доктрина отношения, които налагат след повече от десет години членство в ЕС да бъдат направени анализи на натрупания опит и научените уроци, същевременно да бъде преосмислено и съдържанието на финансовото право като правна дисциплина, включително и данъчното право. Липсата на самостоятелни разработки по темата в контекста на членството на Република България в Европейския съюз ми даде основание да анализирам проблематиката в исторически, сравнителноправен и функционален план. В изследването се представя финансовото право като самостоятелен правен отрасъл на Република България в исторически и функционален план. Изследвани са обществените отношения, възникващи, развиващи се и погасяващи се в съвременната финансовата система на Република България, която е и част от финансовата система на ЕС в някои аспекти. Направен е опит да бъдат представени и осмислени по нов начин, базиран на позитивното право и практика, теоретични конструкции като „финансова система“, „публични финанси“, „контрол“, „финансов контрол“, „надзор“, „одит“ и „финансова администрация“.
СЪДЪРЖАНИЕ

Contents
Предговор
Preface
Увод
Introduction

Глава 1. ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ТЕНДЕНЦИИТЕ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ
§ 1.1. Правна система на Европейския съюз, национална правна система и данъчно облагане
А. Конституционна идентичност, суверенитет и първично право на ЕС
Б. Вторично право на ЕС и вътрешен пазар
§ 1.2. Актуални въпроси в областта на източниците на европейското и националното право и данъчното облагане
А. Актове на правото на ЕС и проблемът за практиката на Съда на ЕС
Б. Относно практиката на националните съдилища и на Конституционния съд
В. Относно правните принципи
§ 1.3. Данъчната политика и законодателство в Република България
А. Европейски семестър и данъчно облагане
Б. Данъчно право и правната система на Република България
В. Данъчни закони и данъчна система
Г. Приходна администрация

Глава 2. НОВИ МОМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ
§ 2.1. Относно някои предизвикателства и актуални въпроси в областта на данъчното облагане
А. Проблемите в областта на ДДС
Б. Нередности и измами в областта на данъчното облагане
В. Относно отговорността на държавата и общините за вреди за нарушаване на правото на ЕС и данъчното облагане
Г. Българското председателство на Съвета на ЕС и данъчното облагане
Д. Принципът за правовата държава и данъчното облагане
Е. Черен списък на ЕС
§ 2.2. Международни инициативи и тяхното влияние върху европейското и националното данъчно право
§ 2.3. Трансферно ценообразуване

Глава 3. ФИНАНСОВОТО ПРАВО И ПРАВНАТА И ФИНАНСОВА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
§ 3.1. Финансовото право и европейската и българската правни системи
А. Финансовото право и правната система на Република България
Б. Бюджет на ЕС и национален бюджет. Стратегическо планиране
В. Финансово право и финансов конституционализъм
§ 3.2. Финансова администрация и право на добра финансова администрация
§ 3.3. Традиции и предизвикателства
А. Традиции
Б. Тенденции във финансовоправната доктрина

Заключение

Conclusion Използвана литература

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
34
5
6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани