Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)

Предизвикай: Вписванията! (2008–2018)

Предговор от: Стоян Ставру

Съставител: Стоян Ставру

Художник на корицата: Фиделия Косева

Дата на издаване:Октомври 2019

ISBN:978-954-28-3019-1

Страници:460

Корична цена:23 лв.


В настоящия тематичен сборник „Предизвикай: Вписванията! (2008–2019)“ са представени 90 съдебни акта, постановени по чл. 290 ГПК (84 на ГК и 6 на ТК), от които 59 решения (57 на ГК и 2 на ТК) и 31 определения (27 на ГК и 4 на ТК). Към тях са добавени още 8 резюмета на задължителни актове на ВКС (1 на ОСГК и 7 на ОСГТК). Тълкувателните решения са представени чрез посочване на поставените в тях въпроси и дадените им отговори, а в страничния колонтитул е отбелязана страницата на Тълковника „Предизвикай: Вещното право!“, на която може да бъдат намерен техният текст в пълен обем. Тълкувателно решение № 7/25.04.2013 г. по тълк.д. № 7/2012 г. на ВКС, ОСГТК, е представено на две части – като две резюмета (1а и 1б), тъй като касае въпроси, систематизирани на различни места в сборника.

Препращанията към решения, които са представени в настоящата книга, са направени в самия текст с посочване на страницата, на която се намират цитираните решения. Всички останали актове (решения на ВКС, които не са пряко свързани с вписванията, както и решенията на ВС), са представени в раздела „Свързани съдебни актове“ към съответното решение или определение.

Тълкуваните разпоредби – на ЗС (чл. 112–116), на ПВ, на ГПК и на ЗКИР, са представени „пред скоби“ в началото на всеки раздел, който е свързан с тяхното тълкуване, а към отделните решения (определения) са посочени и допълнително тълкувани разпоредби, свързани с конкретно поставения по делото въпрос.

Във връзка с посочването на основанието за допускане на касационното обжалване, разпоредбата на чл. 280, ал. 1 ГПК е цитирана навсякъде в настоящия сборник, включително и като сигнатурите: 280-1-1, 280-1-2 и 280-1-3, в редакцията отпреди измененията, направени с ДВ, бр. 8 от 2017 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Херкулес и битката за средната земя

ЧАСТ I. АКТОВЕ
1. Актове
1.1. Прехвърлителни и учредителни актове
1.2. Договор за наследство
1.3. Делба
1.4. Аренда
1.4.1. Сключване
1.4.2. Прекратяване
1.5. Завещание
1.6. Постановление за възлагане
1.7. Търговско право
2. Правно действие

ЧАСТ II. ИСКОВИ МОЛБИ
3. Общи въпроси
4. Вписване
4.1. Нередовност
4.2. Обратно действие
4.3. Правоприемство
4.4. Сила на пресъдено нещо
4.5. Владение
4.5.1. Въвод във владение
4.5.2. Добросъвестно владение (чл. 70 ЗС)
5. Отбелязване

ЧАСТ III. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
6. Ипотека
6.1. Правно действие
6.2. Заличаване
7. Възбрана
7.1. Правно действие
7.2. Заличаване

ЧАСТ IV. ОТКАЗ ЗА ВПИСВАНЕ
8. Изисквания
9. Основания
10. Недопустимост

Указател на съдебните актове

Още от Предизвикай: Съдебната практика!


Събития

пвсчпсн
  12345
6
7
89101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

» Най-продавани