Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019

Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019

Съставители: Стоян Ставру , Румен Неков

Дата на издаване:Юли 2020

ISBN:978-954-28-3244-7

Страници:224

Корична цена:20 лв.


Защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД при последваща разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил с имуществото си, е чрез предявяване на иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД за недействителност по отношение на него не само на първоначалната сделка с имуществото на длъжника, но и на последващите сделки, които го увреждат.

Тълкувателно решение № 2/09.07.2019 г. по тълк.д. № 2/2017 г. на ВКС, ОСГТК
СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА ВКЛЮЧЕНИТЕ АКТОВЕ........................................ 7

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ..................................................... 9

I. ГРАЖДАНСКО ПРАВО ............................................................. 13
1. ВЕЩНО ПРАВО........................................................................... 15
1.1. Закон за арендата в земеделието ........................................ 15

II. ОБЛИГАЦИОННО И ТЪРГОВСКО ПРАВО ......................... 21
2. ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО....................................................... 23
2.1. Закон за задълженията и до говорите................................. 23
3. ТРУДОВО ПРАВО........................................................................ 74
3.1. Кодекс на труда...................................................................... 74
4. ТЪРГОВСКО ПРАВО.................................................................. 83
4.1. Кодекс за застраховането..................................................... 83
4.2. Закон за банковата несъстоятелно ст................................ 104

III. ГРАЖДАНСКО ПРОЦЕСУАЛНО ПРАВО........................ 111
5. ОБЩ ИСКОВ ПРОЦЕС............................................................. 113
5.1. Подсъдност........................................................................... 113
5.2. Частичен иск......................................................................... 132
5.3. Преюдициален спор........................................................... 157
5.4. Обжалване на определения............................................... 180
6. ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО................................... 185
6.1. Иск за съществуване на вземането .................................... 185
6.2. Изпъление на парични вземания ..................................... 200

УКАЗАТЕЛ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ..................................... 219

Още от Предизвикай: Съдебната практика!


Събития

пвсчпсн
     12
345678
9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани