Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Правен режим относно лицата с психически увреждания

Правен режим относно лицата с психически увреждания

Автори: проф. д-р Дарина Зиновиева , Нина Гевренова

Дата на издаване:Януари 2012

ISBN:978-954-28-1085-8

Страници:160

Корична цена:14 лв.


Консултант:

Доц. д-р Лъчезар Хранов

Правният режим, свързан с управлението на здравеопаз- ването и социалните грижи по отношение на лицата с психич- ни увреждания, има специфики, които го различават от общия правен режим, поради което можем да говорим за специална правна уредба спрямо общата. Причината за създаване на специално законодателство е свързана с особеностите на симптомите при заболяванията на тези лица, които оказват въздействие дори за кратък период върху тяхното социално поведение, от една страна, и от друга страна – върху дееспособността им в определени случаи. Нуждата от специален правен режим се обуславя и от пра- воотношенията между лицата с такива увреждания и другите членове на обществото. Тези отношения проявяват своите юридически усложнения и поради необходимостта от опазване здравето на лицата с увреждания чрез доброволно или в определени слу- чаи задължително лечение. В същото време тези лица са и обект на специална държав- на закрила с оглед на социализацията им и невъзмож- ността в определени случаи да защитят своите права. Това са най-общо причините, поради които съществуват спе- циални правни норми, регламентиращи обществените отноше- ния, свързани с диагностиката и лечението им, както и специални правни норми, уреждащи други въпроси от правния им статут.

 Събития

пвсчпсн
  12345
678910
11
12
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани