Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Политическият процес и общественото мнение в България - 2018

Политическият процес и общественото мнение в България - 2018

Автори: Галъп интернешънъл , Първан Симеонов

ДИЗАЙН НА КОРИЦА: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Февруари 2019

ISBN:978-954-28-2790-0​

Страници:272

Корична цена:15 лв.


Луксозният годишник на „Галъп интернешънъл“ синтезира общественото мнение в България и по света. За първа година е на практика двуезичен – с пълни резюмета на английски език и с превод на всичките 109 цветни графики и таблици. Съдържа и справочник за основните глобални, регионални и национални политически събития.

Книгата е „представителна извадка“ на обществените нагласи по всичко интересно в годината. За първи път са включени ретроспективни графики за оценките за икономиката и личните финанси – две десетилетия с данни всеки месец. Още много подобни ретроспективни изследвания – със стотици месечни вълни – могат да се открият само в този и другите годишници на „Галъп интернешънъл“.

Огромната част от данните, публикавани в книгата, са търсени специално за нея и не са публикувани другаде. Ще откриете и част от резултатите от уникално изследване сред страните от Западните Балкани, както и множество информация от изследванията на световната асоциация „Галъп интернешънъл“ – водеща глобална асоциация на изследователски агенции. Книгата препраща и към редица съпътстващи изследователски и обществени инициативи, в които „Галъп интернешънъл“ участва.

​На над 270 страници книгата е едновременно сборник, наръчник по социология и летопис. Винаги се търси научна прегледност, но четивото е подходящо и за масовата публика. Разбира се, препоръчително е за изследователи в областта на обществените науки. Книгата се превърна в ежегодна традиция и е свързана както с годишниците от предходните пет години (те също могат да се намерят на пазара), така и с годишните обзори от 90-те години на двайсетия век.

 

 

Уважаеми читатели,

С годишниците на „Галъп интернешънъл“ възобновихме една чудесна традиция, започнала през 90-те години на двайсетия век.Книги като тази са част от опита да сме полезни на обществото си.

За шеста поредна година успявам да направя „представителна извадка“ от социологическо познание за България и света.Нещо като спешна картина на масовото съзнание. 

Продължавам да вярвам, че си струва усилието за политическия процес да се говори цветно, но безпристрастно, систематизирано, дори научно.Въпреки всичко. 

Приятно четене!

Първан Симеонов

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Шестата поредна книга от възобновената серия годишници на „Галъп интернешънъл“ е тук. Обзорите на „Галъп интернешънъл“ са единствен по рода си бърз, пространен и систематичен преглед на годината. Не само на общественото мнение, но на практика и на всички по-важни теми.

След като в предходната книга – за пръв път – всички графики и таблици бяха преведени на английски, сега вече са добавени и подробни резюмета на английски на всяка глава. Това прави годишника на практика двуезичен.

Тази година са публикувани и единствените по рода си ретроспективни графики и пояснения за масовите оценки на икономиката и материалното положение на домакинството от началото на века насам. Това е особено красноречив обществен барометър. По отношение на масовите възприятия за икономиката и свързаните теми, 2018 г. стана важен момент и затова е подробно разгледан в следващите страници.

Всъщност, книгата отново съдържа основно изследователски резултати, които не са съобщавани досега в обширната програма на „Галъп интернешънъл“ за прессъобщения. Или пък са резултати, осмислени в нов контекст, комплексно. И огромната част от данните тук са предназначени именно за тази книга. Месец след месец бяха залагани точно такива индикатори – тъкмо в името на книгата – които да опишат случващото се в неговия ход, като поредица от кадри. Именно така са представени и събитията в годината в традиционния ни справочник в края на книгата – както са изглеждали към момента на случването.

Добавени са и щрихи (буквално няколко страници) от някои наши съпътстващи проекти и инициативи. Те са част от разбирането на „Галъп интернешънъл“ за обществена отговорност.

Част от тази отговорност е и настоящата книга. Тя се стреми да бъде помагало за всички специалисти в областта на социологията, политологията и свързаните научни дисциплини. Но остава преди всичко популярно четиво, което да напомни, че социологията е ценен информационен източник. 

И този път в книгата ги има присъщите за „Галъп интернешънъл“ десетилетни тенденции – с данни всеки месец. Има и над сто пълноцветни графики и таблици. Въобще, тази книга е колкото обзор на годината, толкова и своеобразен преглед на десетилетието. Дори двете последни десетилетия.  

Както обикновено, годишникът се базира на независимата от външно финансиране програма за ежемесечни, национално представителни, изследвания „лице в лице“, които следят ритмично основни постоянни индикатори (всеки месец или с различна периодичност) и отчитат и мненията по ад хок въпроси. Тези изследвания стоят в основата на Политическия и икономически индекс на „Галъп интернешънъл“®. От няколко години те се правят с таблети.

Толкова информация, на практика, може да покаже само „Галъп интернешънъл“ – при пълна сравнимост от 1992 г. Това дава възможност да се изгради единствена по рода си историческа картина на българското масово съзнание. 

И в тази годишна книга са публикувани данни от международни сравнителни изследвания на водещата световна асоциация „Галъп интернешънъл“. Припомнени са и някои от добилите популярност през годината резултати от независимата програма за бързи телефонни сондажи – повече за тази програма по специална панелна методика, която осигурява максимална представителност на даните, вижте на www.gallup-international.bg.

Тук са и една малка част от данните от уникалното изследване в две вълни сред обществата на Западните Балкани. Продължена е и темата за близката на България Македония.

Всяка глава може да се чете отделно от другите, контекстът е пояснен в достатъчна степен. Понякога, дори отделните раздели могат да се четат отделно – това е традиционен стремеж в поредицата годишни обзори. Разбира се, отграничаването на глави и раздели е донякъде условно, защото темите бяха плътно преплетени. И ставаха все по-преплетени.

Понякога годишникът вероятно ще стане дори досаден с безбройните пояснения по страниците си. Вероятно мнозина ще се усмихнат, когато видят, че накратко е обяснено дори какво са Европейският съюз и НАТО. Но книгата е писана така, че да бъде лесно възприета и след десетилетия – както пък днес търсим годишниците от 90-те години на двайсетия век. А и опитът показва, че само след няколко години, ще има нужда от доста напомняния за това какво точно се е случвало. Затова и целият годишник е писан в минало време. 

Книгата, както обикновено, се опитва да бъде и наръчник – без да прекалява в анализ, тя маркира причинно-следствените връзки и така дава ключ към четенето на социологически данни въобще. Например, една от графиките за доверие в премиера Бойко Борисов съдържа и нарочно отбелязване на някои ключови моменти в годините – с чисто „учебна“ цел; други пасажи в текста пък обясняват обичайните размери на конюнктурните колебания в данните за лично доверие в различните месеци и т.н.

Въпреки всичко, за да се чете книгата, необходимо е да се притежава известно познание за политическата теория и за политическия процес в България в този период. Ако имате въпроси, или пък несъгласия, моля, пишете на office@gallup-international.bg.

Данните са най-вече в закръглен вид. Извадката е около 1000/800 и е представителна за пълнолетното население на страната. Максималната допустима статистическа грешка: ±3%/±3.5% при 50-процентните дялове. Методологията на международните изследвания пък е пояснена по-подробно на www.gallup-international.com.

По-големите таблици и графики са на отделни страници и позволяват паралелен прочит с текста. В началото на всяка глава са разположени по два основни извода, които намират пояснение в следващите страници. В рамките на всяка глава пък идва резюмето на английски език с точни препратки към графики и таблици (които също са преведени).

В увода на годишника за 2017 г. публикувахме данните от нашия традиционен въпрос накъде върви България. Сега го правим отново (фигура 1). Както личи от данните, 2017 и 2018 г. очертаха важна точка, в която общественият песимизъм остана преобладаващ, но по-нисък спрямо дълги преходни периоди. Това чудесно личи във фигурата. В хода на 2018 г. обаче като че ли „ножицата“ отново започна да се разтваря.

Както е написано в една от главите, очерта се нещо като година на две половини. През първата половина на 2018 г. председателствахме за пръв път Съвета на Европейския съюз и това бе мобилизиращ фактор. Но после дойдоха по-тревожни месеци.

Годината обаче далеч не бе важна за нас само с това. По-важното бе, че събитията по света оставаха тревожни. А и ние във все по-голяма степен усещахме тези събития. И във все по-голяма степен влизахме в тях.  

Тук е и моментът отново да се напомни: потърсете и останалите пет книги от поредицата. Четенето им показва ясно еволюцията на изследователския интерес. За жалост, много неща, които правеха впечатление в предходни години, сега вече изглеждаха постоянна част от новините. В предишни годишници на „Галъп интернешънъл“, например, бяха публикувани и множество данни по въпросите на миграцията и тероризма, които се превърнаха в ключови проблеми в този период. През 2018 г. обаче тези теми са коментирани единствено в синтезиран вид. Защото, уви, вече ги познавахме повече.

За сметка на това, видим акцент (нямаше как!) в книгата представляват вътрешните скандали. Просто 2018 г. продължи тенденцията на 2017 г. и скандалите наистина се утвърдиха като своеобразна тъкан на политическия процес.

А може би, скандалите изпъкваха и защото 2018 г., за пръв път след пет години, беше година без избори, които да държат вниманието. Това пък позволи по-дълбоко социологическо вглеждане в ценностни въпроси, по-далеч от текущата политика. Изследването на ценности, традиции, морални ориентири ставаше все по-интересно и заради прословутото усещане за възход на по-консервативен дневен ред на много места по света, включително и в България. През 2018 г. „Галъп интернешънъл“ направи и публикува много подобни изследвания.

Впрочем бърз преглед на страницата на агенцията показва, че през 2018 г. са излезли толкова публикации, колкото са седмиците в годината. Това означава, че агенцията е успявала постоянно да подпомага информираността на обществото.

Тази книга отваря вратата към една малка част от непубликуваното. А всеки е добре дошъл в сградата на „Галъп интернешънъл“ да се запознае с ретроспективните индикатори, с демографските разбивки, с книгите на мрежата от изследователи, с библиотеката, със събитията ни.

„Галъп интернешънъл“ е мястото, където е събрана огромна информация за това какво е обществото ни и защо е такова. Поредицата от годишници пък помага всеки да намери отговорите сам. Затова и този годишник упорито препраща към различните предходни. Защото всеки един от тях съдържа нещо, с което надмогва прегледа на годината и се превръща в преглед на обществото въобще.

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

Въведение

Основни институции/Main Institutions

·         Парламентът и правителството

·         Членовете на правителството

·         Партиите

·         Президентът

·         Още някои важни публични фигури

·         Прокуратура и съд

·         Армията

·         Полицията

·         Църквата

·         Европейският съюз

·         НАТО

SUMMARY Мain Institutions

Парите/The Money

·         Оценки

·         Очаквания

·         Цените

·         Очакванията за безработица

·         Доверието в банките

SUMMARY The Money

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и свързани теми/Bulgaria’s Presidency of the Council of the European Union and Related Issues

·         Очаквания и равносметки

·         Дипломация

·         Западните Балкани в общественото мнение у нас

·         Оценки сред обществата от Западните Балкани

SUMMARY Bulgaria’s Presidency of the Council of the European Union and Related Issues

Още важни политически теми/Other Important Political Issues

·         Истанбулската конвенция

·         Сделката за ЧЕЗ

·         Още значими скандали и протести

·         Отношенията с Македония

SUMMARY Other Important Political Issues

Международни теми и световни изследвания/International Issues and Global Polling

·         Глобални и регионални ориентири

·         Случаят със Скрипал и теми в този контекст

·         Темата за руската намеса по света според глобалното обществено мнение

·         „Гласът на хората“ – управленският индекс на световната асоциация „Галъп интернешънъл“

·         Световните равносметки и очаквания в края на 2018 г

SUMMARY International Issues and Global Polling

Приложение Някои инициативи на „Галъп интернешънъл“

·         Индекс на болниците

·         Изследване „Жените и бизнесът“

·         Поредно мащабно младежко изследване за фондация „Фридрих Еберт“

·         „Галъп интернешънъл“ партньор в международна конференция за архитектурно наследство

·         Сътрудничество с администрацията по нови политики

·         Първан Симеонов в дискусия за пътната безопасност в страната

Справочник Основни събития

Още от авторите


Събития

пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718
19
2021
22232425262728
293031    

» Най-продавани