Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Оценка на въздействието на регулирането

Оценка на въздействието на регулирането

Автор: Тони Димов

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Май 2017

ISBN:978-954-28-2319-3

Страници:560

Корична цена:24 лв.


Дори и днес, около една година след като България въведе със закон задължителната оценка на въздействието на регулирането, и около половин година откакто този закон е в сила, постоянно ми се налага да обяснявам защо е важно тя да се прилага и какви са ползите от нея. И независимо от старанието ми да дам възможно най-убедителните аргументи в нейна подкрепа, най-често срещаната реакция е съмнение и недоверие. Ето още един опит в същата посока.
На 1 март 2017 година, по повод 60-та годишнина от създаването на Европейския съюз, Европейската комисия публикува своята Бяла книга за бъдещето на Европа – Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г. Тя започва с представяне на контекста, според който през всички тези десетилетия е постигнат мир, благодарение на който днес гражданите на Съюза живеят свободно в една от най-проспериращите икономики в света. Посочени са конкретни данни относно дела на Европа в световния брутен вътрешен продукт, дела на европейското население от световното население, безработицата и т.н.
Предложени са 5 сценария за начина, по който Съюзът може да се развива до 2025 г.: „Продължаваме, както досега“ (т.е. нулев вариант), „Остава само Единния пазар“, „Тези, които искат правят повече“, „Правим по-малко, но по-ефективно“ и „Правим много повече заедно“. Описани са техните общи въздействия върху основни сфери на политики като единен пазар, паричен съюз, миграция и сигурност, външна политика, бюджет и резултатност. Посочени са и техни предполагаеми специфични въздействия в области като използване на „свързани автомобили”, въпросите около „интернет на нещата“, производството на чиста енергия, електронната търговия и други.
Бялата книга представлява документ от около 30 страници, който съдържа всички ключови елементи на една типична оценка на въздействието. Може ли да съществува по-силен аргумент за ползата от нея от този: бъдещето за следващите 10 години на близо 500 милиона граждани от 28 държави, живеещи върху територия от четири милиона квадратни километра, обединени в общ Съюз, който притежава най-големия единен пазар в света, е представено във формата на оценка на въздействието…
СЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ

ЧАСТ ПЪРВА.
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РЕГУЛИРАНЕТО – ПОНЯТИЕ И СЪЩНОСТ

Глава първа. ПОНЯТИЕ ЗА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РЕГУЛИРАНЕТО

Раздел I. Регулирането
§ 1. Понятие за регулиране
§ 2. Цел на регулирането
§ 3. Обхват на регулирането
§ 4. Източници на регулиране
§ 5. Алтернативи на правното регулиране

Раздел II. Въздействието

Раздел III. Оценката

.Глава втора. УЧЕНИЕТО ЗА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РЕГУЛИРАНЕТО

Раздел I. Учението за ОВР и останалите правни науки
§ 1. ОВР и общата теория на правото
§ 2. ОВР и социологията на правото
§ 3. ОВР и философията на правото

Раздел II. Емпирико-телеологическия подход

Раздел III. Разграничение на ОВР от сходни правни институти
§ 1. ОВР и регулаторната оценка
§ 2. ОВР и правната експертиза
§ 3. ОВР и правото на законодателна инициатива
§ 4. ОВР и мотивите към законопроектите

ЧАСТ ВТОРА.
ПРАВНА УРЕДБА НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РЕГУЛИРАНЕТО

Глава първа. ПРАВНА УРЕДБА В БЪЛГАРИЯ

Раздел I. Историческо развитие
§ 1. Концепции и проектопредложения
§ 2. Уредба на ОВР в рамките на изпълнителната власт до 2015 г.
§ 3. Уредба на ОВР в рамките на законодателната власт до 2015 г.

Раздел II. Законът за нормативните актове от 2016 г.
§ 1. Концепцията за практическо въвеждане на оценката на въздействието от 2015 г.
§ 2. Законът за нормативните актове от 2016 г.

Раздел III. Подзаконова уредба, методологии и ръководства
§ 1. ПОДНС
§ 2. НОМИОВ
§ 3. УПМСНА
§ 4. Ръководство за ОВ от 2014 г.

Глава втора. ПРАВНА УРЕДБА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В ОТДЕЛНИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
§ 1. Уредбата на оценката на въздействието на ниво Европейски съюз
§ 2. Уредбата на оценката на въздействието в отделни държавите членки на Европейския съюз

ЧАСТ ТРЕТА.
ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ

Глава първа. ПОНЯТИЕ И УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ
§ 1. Уредба на обществените консултации в Европейския съюз
§ 2. Понятие и правна уредба на обществените консултации в България

Глава втора. ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
§ 1. Значението на обществените консултации за развитието на правото в Европейския съюз
§ 2. Системата на обществените консултации в Европейския съюз

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА.
ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РЕГУЛИРАНЕТО КАТО МЕХАНИЗЪМ

Глава първа. СХВАЩАНИЯ ЗА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Глава втора. КЛЮЧОВИ АНАЛИТИЧНИ СТЪПКИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Раздел І. Идентифицирането на проблема

Раздел ІI. Определянето на целите

Раздел ІІI. Разработването на вариантите

Раздел IV. Анализът на въздействията

Раздел V. Сравняването на вариантите

Раздел VI. Мониторингът и оценяването

Глава трета. ПРОЦЕДУРНИ ЕТАПИ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Глава четвърта. МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Раздел І. Мониторинг на изпълнението

Раздел ІI. Последваща оценка на въздействието

Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10
111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани