Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Основи на правото/Книга втора

Основи на правото/Книга втора

Автори: Емил Златарев , Георги Боянов , Атанас Василев , Ирина Мулешкова , Райна Койчева

Дата на издаване:Юни 2013

ISBN:978-954-28-0028-6

Страници:432

Корична цена:16 лв.


Гражданско право. Обща част
Вещно право
Облигационно право
Право на интелектуална собственост /авторско и патентно право/
Семейно право
Наследствено право
Търговско право
Трудово право
Чеждународно частно право

Предговор
Използвани съкращения
Гражданско право. Обща част
 • Предмет, система и източници на гражданското право
 • Гражданско правоотношение. Упражняване и защита на гражданските права
 • Субекти на гражданското право
 • Граждански сделки
 • Гражданско представителство
 • Погасителна давност, преклузивни срокове
Вещно право
 • Предмет, системи и източници
 • Владение
 • Вещни права
 • Придобиване и защита на собствеността и на другите вещни права
Облигационно право
 • Понятие и източници на облигационното право
 • Действие на облигационното отношение
 • Отделни видове облигационни отношения (Граждански договори)
Право на интелектуална собственост (Авторско и патентно право)
 • Авторско право (Право на интелектуална собственост)
 • Патентно право (Право на индустриална собственост)
 • Семейно право
 • Обща характеристика на семейното право на Република България
 • Отношения между родители и деца
Наследствено право
 • Понятие и обща характеристика на наследственото право
 • Наследяване по закон и по завещание
 • Придобиване на наследство
Търговско право
 • Основни категории
 • Търговско представителство
 • Видове търговци
 • Търговски сделки
 • Несъстоятелност
Трудово право
 • Предмет на трудовото право
 • Трудови отношения
  • Трудово правоотношение
  • Основания за възникване на трудово правоотношение
  • Изменение на трудовото правоотношение
  • Работно време, почивки, отпуски
  • Дисциплинарна отговорност
  • Имуществена отговорност
  • Имуществена отговорност на работника/служителя
  • Трудово възнаграждение
  • Здравословни и безопасни условия на труд
  • Имуществена отговорност на работодателя
  • Прекратяване на трудовото правоотношение
  • Правна защита срещу незаконно уволнение
 • Други отношения, регулирани от трудовото право
  • Право на професионално сдружаване
  • Социално партньорство
  • Колективен трудов договор
  • Трудови спорове
  • Контрол за спазването на трудовото законодателство и отговорност за неговото нарушаване
Международно частно право
 • Предмет, същност и система на международното частно право
 • Източници на международното частно право
 • Правно регулиране на гражданските правоотношения с международен елемент
 • Прилагане на чуждестранния закон
 • Стълкновението на закони в международното частно право

Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627
28
29 

» Най-продавани