Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008–2018). Том 2

Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика (2008–2018). Том 2

Съставител: Весела Ивчева

Художествено оформление : Дамян Дамянов

Дата на издаване:Септември 2018

ISBN:978-954-28-2678-1

Страници:1176

Корична цена:60 лв.


Настоящото лукзосно издание представлява сборник със селектирана практика на ВКС по въпросите, касаещи нотариалната практика. Систематизирана по нормативни актове и правни институти, книгата позволява да се проследи развитието на практиката на ВКС в областта на гражданското и облигационното право.

Изданието е незаменим помощник за действащите адвокати, нотариуси и помощник-нотариуси, съдии и всички практикуващи юристи, както и за кандидатите в различни конкурси. Основно предимство на сборника е, че е обхванат сравнително дълъг времеви период и анализът на решенията дава представа за развитието на различните концепции и идеи в практиката на съдилищата.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

I. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА (ЗС)

1. СЪСОБСТВЕНОСТ

2. ПРАВО НА СТРОЕЖ

3. ДАВНОСТНО ВЛАДЕНИЕ

4. ПРИРАЩЕНИЕ

5. УСТАНОВЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ

6. ВПИСВАНЕ

 

II. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ), ЗАКОН ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО (ЗТСУ)

1. ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ)

2. ЗАКОН ЗА ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО

(ЗТСУ – ОТМ.)

 

III. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗСПЗЗ), ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОДЪРЖАВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (ЗВСОНИ)

 

IV. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР)

 

V. ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК)

1. ПРОИЗВОДСТВО

2. КОНСТАТИВЕН НОТАРИАЛЕН АКТ ПО ЧЛ. 587, АЛ. 2 ГПК

3. ОРГАНИ ПО НОТАРИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

4. ВЪЗБРАНА

VI. НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС (НК)

 

VII. ДРУГИ

1. ЗАКОН ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ (отм.)

2. ДОГОВОР ЗА ГЛЕДАНЕ И ИЗДРЪЖКА 


Събития

пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
2223
24
25262728
2930     

» Най-продавани