Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Нотариални производства

Нотариални производства

Автор: Красимир Димитров

Дата на издаване:Февруари 2013

ISBN:978-954-28-1269-2

Страници:156

Корична цена:15 лв.


Настоящият труд е посветен на промените в българското процедурно нотариално право, настъпили след влизане в сила на ЗННД през 1997 г. и ГПК през 2007 г.

Макар че нотариалната реформа е основно насочена към неговата организационна част, тя неминуемо се отразява и на отделните видове нотариални производства.

Разгледани са различни теоретични проблеми, свързани с правната същност и видовете нотариални производства, като е потърсен отговор на многобройни практически въпроси, възниквали в нотариалната дейност.

Книгата е предназначена както за студенти по право, така и за нотариуси, помощник-нотариуси, адвокати, съдии по вписванията и всички, които се интересуват от разглежданата материя.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ГЛАВА ПЪРВА

 

ПОНЯТИЕ И ПРАВНА СЪЩНОСТ НА НОТАРИАЛНИТЕ

ПРОИЗВОДСТВА. ОБЩИ ПРАВИЛА

§ 1. Понятие и правна същност на нотариалните производства

§ 2. Общи правила за нотариалните производства

 

ГЛАВА ВТО РА

НОТАРИАЛЕН АКТ ЗА ПРАВНА СДЕЛКА

§ 1. Понятие и приложно поле

§ 2. Общи изисквания за извършване на производството

§ 3. Ред за извършване

 

ГЛАВА ТРЕТА

КОНСТАТИВНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ

§ 1. Понятие и правна същност

§ 2. Констативни актове по чл. 587 ал. 1 от ГПК.

§ 3. Констативен нотариален акт по чл. 587, ал. 2

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

НОТАРИАЛНИ ЗАВЕРКИ

§ 1. Понятие и видове

§ 2. Нотариално удостоверяване на подпис върху частен документ

§ 3. Нотариално удостоверяване на съдържанието на частен документ

§ 4. Нотариално удостоверяване на подпис

и съдържание на частен документ

§ 5. Нотариалното удостоверяване на датата на частен документ

 

§ 6. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения на документи и книжа

§ 7. Нотариална покана

§ 8. Констативен протокол

 

ГЛАВА ПЕТА

НОТАРИАЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, СВЪРЗАНИ

СЪС ЗАВЕЩАТЕЛНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

§ 1. Нотариално завещание

§ 2. Предаване и връщане на предадено

за съхранение саморъчно завещание

§ 3. Обявяване на саморъчно завещание

§ 4. Отмяна на завещание с нотариален акт

 

ГЛАВА ШЕСТА

НИЩОЖНИ И НЕИСТИНСКИ

НОТАРИАЛНИ УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

§ 1. Нищожни нотариални удостоверявания

§ 2. Неистински нотариални удостоверявания

 

ГЛАВА СЕДМА

ПОПРАВКА И ОБЕЗСИЛВАНЕ НА НОТАРИАЛНИ

УДОСТОВЕРЯВАНИЯ

§ 1. Поправка на нотариално удостоверяване

§ 2. Обезсилване на нотариално удостоверяване

Библиография

Красимир Димитров Красимир Димитров Красимир Димитров е цивилист и университетски преподавател, декан на ЮФ на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е във Вашингтон и Ню Йорк. От 1992 г. е редовен асистент по гражданско и семейно право в ЮФ СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава още в УНСС, Варненския икономически университет, Военна академия „Георги Раковски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и РУ „Ангел Кънчев“. През 1999 г. учредява в Русе фондация „Правна клиника“, съвместно с Американската асоциация на юристите. От 1997 до 2003 г. Димитров е член на експертните работни групи, подготвящи редица законопроекти в Народното събрание. Член е на Международната работна група по защита на личните данни в телекомуникациите и на Експертната група по защита на личните данни в EURODAC. В периода 2002–2014 г. е член на Комисията за защита на личните данни.

Още от автора


Събития

пвсчпсн
  12345
6789101112
131415161718
19
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани