Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

(Не)възможният синдикализъм

(Не)възможният синдикализъм

Автор: Петя Кабакчиева и Пепка Бояджиева

АДАПТАЦИЯ НА КОРИЦА: Веселин Праматаров

Дата на издаване:Март 2019

ISBN:978-954-28-2796-2

Страници:352

Корична цена:18 лв.Въведение ..................................................................................................................13

Част първа

ПРОФСЪЮЗИТЕ: ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА РАМКА ...................................25

Глава първа

Комунистическата идеология, работниците и профсъюзите ..........................27

1. Работниците, профсъюзите и синдикалните искания.

Принципът на колективното договаряне ...............................................27

2. Има ли място за профсъюзи в марксистката идеология? .....................29

3. Съветска Русия, работниците и дебатът за профсъюзите:

Ленин и Колонтай ....................................................................................31

3.1. „Ролята“ на профсъюзите в управлението .....................................35

3.2. „Безпартийните“ профсъюзи: „школа за комунизъм“

и „трансмисия на комунистическата партия“ ................................37

 

Глава втора

О(без)властяването и о(без)смислянето на профсъюзите като самостоятелна организация ........................................................................43

1. Символното подчиняване на професионалните съюзи ........................43

1.1. „Властта“ на метафорите .................................................................44

1.2. „Власт“ чрез метафорите .................................................................46

1.3. Новият смисъл на старите думи: новговорът

на комунистическата партия ...........................................................58

2. Невъзможната субектност на професионалните съюзи, или за

професионалните съюзи като „обречени да бъдат зависими“ .............64

Глава трета

Овладяването на синдикалните искания в профсъюзите ................................69

1. Контекст и предпоставки за превръщането на профсъюзите

в казионна организация ...........................................................................70

2. Синдикални лъкатушения в профсъюзите: 1944–1961 ........................75

3. Тодор Матанов, Никола Куфарджиев и работническото самоуправление ........................................................................................86

Глава четвърта

Антисиндикалните профсъюзи – основен фактор за трудова

мобилизация на „масите“ ...................................................................................95

1. Многофункционалност или монофункционалност

на Българските професионални съюзи ..................................................95

1.1. Много дейности, колко функции? ..................................................95

1.2. Трудова мобилизация или трудова експлоатация? ......................100

1.3. Подчиненост и инструменталност на останалите

профсъюзни функции на трудово-мобилизационната................108

2. Самоуправлението като демагогия.

Трудови колективи и първични профсъюзни организации ................112

3. Всекидневното битие на профсъюзната дейност –

има ли нужда от бъдещо изследване?  .................................................122

Глава пета

Синдикални и работнически съпротиви .........................................................127

1. За съпротивите по времето на комунизма – теоретични бележки.....127

1.1. Системно-структурни „съпротиви“ ..............................................128

1.2. Съпротиви на социалните актьори ...............................................129

2. Синдикални съпротиви в рамките на профсъюзите ...........................134

3. Работнически съпротиви – стачки, аварии, всекидневни

недоволства и писма ..............................................................................140

4. Влиянието на профсъюза „Солидарност“ ...........................................148

Втора част

ПРОФСЪЮЗЪТ НА СТРОИТЕЛИТЕ КАТО „МАТРЬОШКА“ ............157

Глава шеста

Професия „Строител“: многообразие на ролите на строителите и трансформация на техните профсъюзи ........................................................159

1. Значимостта на „строителя“: престиж и заплати на професията в НРБ .............................................159

2. Многообразните роли на „строителя“ и трансформациите на профсъюза на „строителите“ .........................164

Глава седма

Профсъюзът на строителите като отражение на „големия“

Профсъюз и „голямата“ Партия .......................................................................175

1. Зависимият и имитационен характер на Профсъюза на строителите ..............................................................175

2. Ранно развитие 1945–1961 г.: плахи синдикални искания

и отстраняването на Руси Райков .........................................................183

2.1. Ту напред – ту назад: синдикални опити до 1961 г. ....................183

2.2. „Чистката“ – пленумът от август 1961..........................................188

 

3. Механизми за трудова мобилизация и комунистическо

възпитание на строителите: съревнование, заплащане, морални

стимули, свободно време. Социално-битови придобивки .................191

3.1. Социалистическото съревнование ................................................191

3.2. Заплащането ...................................................................................193

3.3. Морални стимули, отличия и ритуали .........................................196

3.4. Инструменталност на свободното време. Какво значи да си активен? ...........................................................200

3.5. Социално-битови придобивки и охрана на труда .......................204

4. Асоциация срещу Федерация, или разбиването на Профсъюза на строителите ..............................................................206

Част трета

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ:

ВЗРИВЯВАЩАТА СЕ ПРОФСЪЮЗНА ХИБРИДНОСТ.........................213

Глава осма

Многофункционалността – същностна характеристика

на профсъюза на учителите ..............................................................................215

1. Съюзът на работниците по просветата като профсъюзна организация ..............................................................219

2. Профсъюзът на учителите като „момче за всичко“ ............................232

 

Глава девета

(Не)възможната (без)партийност на професионалната

организация на учителите ................................................................................259

1. Партийното подчинение на профсъюза на учителите като

инструмент за овладяване на най-широки социални кръгове ...........259

2. Механизми на трансформацията на профсъюза на учителите

от синдикална в партийно ангажирана организация ..........................261

2.1. Постепенен отказ от многопартийно представителство

в ръководството на синдиката на учителите

и овладяването му от БКП .............................................................262

2.2. Публична и ангажирана подкрепа на правителствата

и решенията на партията ...............................................................267

2.3. Ангажиране на профсъюза на учителите с политически

инициативи и мероприятия ...........................................................271

2.4. Ангажиране и тясно сътрудничество с организации,

които са създадени от комунистическата партия ........................287

 

 

Глава десета

Създаването на Съюза на българските учители –

между красивите лозунги и възможната действителност .............................289

1. Създаването на Съюза на българските учители в огледалото

на властовите механизми на комунистическата партия .....................289

2. Учителското творчество в примката на партийните директиви

и държавно-помощните дейности ........................................................296

Глава единадесета

Утвърждаване на идентичността – СБУ като праволинейна

марксистка и партийно подчинена организация ............................................301

1. „Винаги с народа, верни на партията“ .................................................301

2. СБУ като обществено-политическа организация ...............................320

Заключение

Професионалните съюзи – „дългата ръка в кадифена ръкавица“ на

комунистическата партия .................................................................................331

Приложения ......................................................................................................341

Конгреси на БКП и конгреси на профсъюзите .........................................341

Разрешеният смях ........................................................................................343

Марките „Профсъюзи“ ................................................................................345

Още от МИНАЛО НЕСВЪРШЕНО


Събития

пвсчпсн
1234
5
67
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

» Най-продавани