Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Наказателнопроцесуално право. Ръководство за студенти

Наказателнопроцесуално право. Ръководство за студенти

Автор: проф. д.ю.н. Никола Манев

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Март 2016

ISBN:978-954-28-2016-1

Страници:468

Корична цена:19 лв.


Настоящото издание има предназначението на курс за подготовка по Наказателнопроцесуално право, който трябва да бъде развит при изнасяне на лекции по тази задължителна за студентите-юристи учебна дисциплина, на предвидените семинарни занятия и в хода на самоподготовката. Кратко и съдържателно са развити въпросите от общата част на наказателния процес, досъдебното производство и съдебното производство. Изложението е организирано предвид съдържанието на Наказателно-процесуалния кодекс от 2005 г. и курса по Наказателен процес на акад. Стефан Павлов, който остава най-сериозния труд в тази област на научното познание.​

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

ЧАСТ ПЪРВА. ОБЩИ ПРАВИЛА

§ 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела

§ 2. Наказателнопроцесуалното право като отрасъл на обективното право

§ 3. Основна и непосредствена задача на наказателния процес

§ 4. Понятие и система на основните принципи на наказателния процес на Р България

§ 5. Участие на съдебни заседатели в състава на съда (чл. 8 НПК)

§ 6. Равенство на гражданите в наказателното производство (чл. 11 НПК)

§ 7. Назначаемост и несменяемост на органите на съдебна власт

§ 8. Независимост па съда, прокурора и разследващите органи (чл. 10 НПК)

§ 9. Право на защита (чл. 15 НПК)

§ 10. Основни процесуални гаранции за правото на защита на гражданите

§ 11. Истината в наказателния процес (чл. 13 НПК)

§ 12. Служебно начало (Официално начало)

§ 13. Оценка на доказателствените материали по вътрешно убеждение (чл. 14 НПК)

§ 14. Публичност (чл. 20 НПК)

§ 15. Устност и непосредственост (чл. 18 и 19 НПК)

§ 16. Състезателност на наказателното производство

Равни права на страните (чл. 12 НПК)

§ 17. Субекти на наказателния процес

§ 18. Съдът – главен субект на процеса

§ 19. Прокурорът в наказателния процес

§ 20. Разследващи органи

§ 21. Пострадал

§ 22. Частен тъжител

§ 23. Частен обвинител

§ 24. Обвиняем

§ 25. Защитникът в наказателния процес. Повереник

§ 26. Граждански иск в наказателния процес. Граждански ищец и граждански ответник

§ 27. Предмет на доказване. Тежест на доказване

§ 28. Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствените материали в производството по наказателни дела

§ 29. Същност на доказателствата и доказателствените средства

§ 30. Видове доказателства

§ 31. Видове доказателствени средства: обяснения на обвиняемия. Свидетелски показания

§ 32. Видове доказателствени средства: писмени доказателствени средства и веществени доказателствени средства

§ 33. Способи на доказване

§ 34. Експертизата като способ на доказване

 

ЧАСТ ВТОРА. ДОСЪДЕБНО РАЗСЛЕДВАНЕ

§ 35. Досъдебно разследване. Общи положения

§ 36. Образуване на досъдебно производство

§ 37. Привличане на обвиняем. Предпоставки

§ 38. Извършване и предявяване на разследването. Заключение на разследващия орган

§ 39. Действия на прокурора след завършване на разследването

§ 40. Действия на прокурора след завършване на разследването. Прекратяване и спиране на наказателното производство

 

 

ЧАСТ ТРЕТА. СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

§ 41. Подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание

§ 42. Съдебно заседание на първоинстанционния съд. Действия по даване ход на делото

§ 43. Съдебно следствие. Прекратяване на съдебното производство. Прекратяване и спиране на наказателното производство

§ 44. Изменение на обвинението в първоинстанционното съдебно производство

§ 45. Съдебни прения. Последна дума на подсъдимия. Протокол от съдебното заседание

§ 46. Постановяване на присъдата

§ 47. Въззивна инстанция за проверка на присъдите. Общи положения. Образуване и ред за разглеждане на въззивното дело

§ 48. Правомощия на въззивния съд

§ 49. Производство пред въззивната инстанция за проверка на определенията. Частни жалби и частни протести

§ 50. Касационно производство. Касационни основания. Образуване и ред за разглеждане на касационното дело

§ 51. Възобновяване на наказателни дела

§ 52. Влизане в сила и привеждане в изпълнение на влезлите в сила присъди, решения и определения.

§ 53. Особени правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни

§ 54. Бързо производство. Незабавно производство

§ 55. Решаване на наказателното производство със споразумение

§ 56. Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

§ 57. Съкратено съдебно следствие. Разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия

§ 58. Специализирани наказателни съдилища

§ 59. Защита на лица, застрашени във връзка 

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
34
5
6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани