Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Лекции по обща теория на правото. Част 2

Лекции по обща теория на правото. Част 2

Автор: Даниел Вълчев

Художник на корицата: Людмил Веселинов

Дата на издаване:Декември 2019

ISBN:978-954-28-3072-6

Страници:296

Корична цена:20 лв.


В първата част на този курс по Обща теория на правото беше направен опит за създаване на определена представа за правото на равнище правна норма и на равнище правен ред. Главните акценти бяха поставени, от една страна, върху аргументирането на възглед за това какво представлява правната норма и какво е нейното значение като основна обяснителна схема в правното познание, а, от друга страна – върху аргументирането на възглед за структурата на правния ред (правната система), за вида на неговите компоненти и характера на връзките между тях. Така беше изградена една представа за правото, която би могла да бъде определена най-общо като статична.

В тази, втора част на курса, е направен опит да бъде изяснено как изглежда правото в динамика. Акцентът е поставен върху онези основни правни понятия, с помощта на които може да се конструира юридически една конкретна социална ситуация с правно значение.

Настоящата втора част на курса е организирана по подобие на първата част и се състои от четири лекции, посветени съответно на юридическите факти, на субективните права и правните отношения, на субектите на правото и на правоприлагането. С помощта на тези основни правни понятия и на свързаните с тях понятия, класификации, зависимости и аргументационни линии, ще стане възможно да доизградим общата рамка, в която мислим правото, а оттук и езиковата и логическата рамка на юридическия дискурс на полето на теоретичните изследвания в отрасловите правни науки и на полето на юридическата практика.
проф. д-р Даниел Вълчев
СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

Лекция 5. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ
1. Понятие за юридически факт
1.1. Място на проблема за юридическите факти в правното познание
1.2. Определение за юридически факт
1.3. Терминологични бележки
2. Видове юридически факти
2.1. Юридически събития и юридически деяния
2.2. Правомерни юридически деяния.Юридически актове
2.3. Неправомерни юридически деяния. Вина
2.4. Други класификации на юридическите факти
3. Фактически състави
3.1. Определение за фактически състав
3.2. Обикновени и динамични фактически състави
3.3. Други класификации на фактическите състави
4. Сроковете в правото
4.1. Понятие за срокове в правото
4.2. Видове срокове в правото
4.3. Изчисляване на срокове. Спиране на срокове и прекъсване на срокове. Продължаване на срокове и възстановяване на срокове
5. Презумпции и фикции в правото
5.1. Общи положения
5.2. Юридически презумпции
5.3. Юридически фикции

Лекция 6. СУБЕКТИВНИ ПРАВА И ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
1. Общи положения
1.1. Обективно и субективно право
1.2. Субективно право и правно задължение
1.3. Място на понятието „субективно право“ сред другите правни понятия
1.4. Три аспекта на въпроса за правата в субективен смисъл
2. История на възгледите за правата в субективен смисъл
2.1. Римските юристи
2.2. Глосатори и постглосатори. Донел
2.3. Школата на естественото право и големите революции
2.4. Субективното право като правно-догматична конструкция
3. Понятие за субективно право
3.1. Изходни позиции
3.2. Определение за субективно право
3.3. Терминологични уточнения
3.4. Форми на субективното право
3.5. Видове субективни права
4. Злоупотреба с право, отказ от права, защита на субективно право
4.1. Злоупотреба с право
4.2. Отказ от субективни права
4.3. Защита на субективни права
5. Правно отношение
5.1. Понятие за правно отношение
5.2. Структура на правното отношение
5.3. Видове правни отношения
5.4. Правни отношения и правни институти

Лекция 7. СУБЕКТИ НА ПРАВОТО
1. Общи положения
1.1. Място на темата за субектите на правото в юридическата наука
1.2. Исторически бележки
1.3. Понятие за субект на правото. Разграничения
1.4. Правосубектност. Правоспособност, дееспособност и деликтоспособност
1.5. Юридически статут, индивидуален правен статус, имущество
2. Физически лица
2.1. Понятие
2.2. Правоспособност, дееспособност и деликтоспособност на физическите лица
2.3. Правна индивидуализация на физическите лица
3. Юридически лица
3.1. История на въпроса. Теории
3.2. Правоспособност, дееспособност, деликтоспособност на юридическите лица
3.3. Възникване и прекратяване на юридическите лица
3.4. Правна индивидуализация на юридическите лица
3.5. Видове юридически лица
4. Държавата като правен субект
4.1. Правно-философска рамка на въпроса
4.2. Особености на държавата като правен субект
4.3. Измерения на правосубектността на държавата
5. Субекти на международното право
5.1. Особености на международното право като правен ред
5.2. Субекти на международното право
6. Представителство
6.1. Представителство, представителна власт, обем на представителната власт
6.2. Изключения от приложното поле на представителството
6.3. Видове представителство
6.4. Разграничение на представителството от други правни фигури

Лекция 8. ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО
1. Терминологични уточнения
1.1. Правотворчество и правоприлагане
1.2. Правоприлагане и реализация на правото
1.3. Правоприлагане и правораздаване
2. Правоприлагане
2.1. Причини, налагащи правоприлагане
2.2. Белези на правоприлагането
2.3. Установяване на фактите по делото
2.4. Избор на приложима правна норма и подвеждане на фактите под нормата
2.5. Постановяване на решение
2.6. Опити за концептуализиране на проблемите в правоприложния процес
3. Тълкуване в правото
3.1. Правната норма и нейният езиков израз
3.2. Понятие за тълкуване в правото
3.3. Защо тълкуваме и какво тълкуваме?
3.4. Тълкуването като изясняване и разясняване
3.5. Разграничение между тълкуването и други интелектуални дейности, свързани с правоприлагането
4. Начини на тълкуване и видове тълкуване
4.1. Начини на тълкуване
4.2. Видове тълкуване
5. Правоприлагащи органи. Юрисдикции. Съд
5.1. Понятието „юрисдикция“
5.2. Съд, видове съдилища, видове дела
5.3. Други юрисдикции
Схеми
Използвани съкращения
Библиография

Още от автора


Събития

пвсчпсн
  12345
6
7
89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани