Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Лекции по обща теория на правото. Част 2

Лекции по обща теория на правото. Част 2

Автор: Даниел Вълчев

Художник на корицата: Людмил Веселинов

Дата на издаване:Декември 2019

ISBN:978-954-28-3072-6

Страници:296

Корична цена:0 лв.


СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

Лекция 5. ЮРИДИЧЕСКИ ФАКТИ
1. Понятие за юридически факт
1.1. Място на проблема за юридическите факти в правното познание
1.2. Определение за юридически факт
1.3. Терминологични бележки
2. Видове юридически факти
2.1. Юридически събития и юридически деяния
2.2. Правомерни юридически деяния.Юридически актове
2.3. Неправомерни юридически деяния. Вина
2.4. Други класификации на юридическите факти
3. Фактически състави
3.1. Определение за фактически състав
3.2. Обикновени и динамични фактически състави
3.3. Други класификации на фактическите състави
4. Сроковете в правото
4.1. Понятие за срокове в правото
4.2. Видове срокове в правото
4.3. Изчисляване на срокове. Спиране на срокове и прекъсване на срокове. Продължаване на срокове и възстановяване на срокове
5. Презумпции и фикции в правото
5.1. Общи положения
5.2. Юридически презумпции
5.3. Юридически фикции

Лекция 6. СУБЕКТИВНИ ПРАВА И ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ
1. Общи положения
1.1. Обективно и субективно право
1.2. Субективно право и правно задължение
1.3. Място на понятието „субективно право“ сред другите правни понятия
1.4. Три аспекта на въпроса за правата в субективен смисъл
2. История на възгледите за правата в субективен смисъл
2.1. Римските юристи
2.2. Глосатори и постглосатори. Донел
2.3. Школата на естественото право и големите революции
2.4. Субективното право като правно-догматична конструкция
3. Понятие за субективно право
3.1. Изходни позиции
3.2. Определение за субективно право
3.3. Терминологични уточнения
3.4. Форми на субективното право
3.5. Видове субективни права
4. Злоупотреба с право, отказ от права, защита на субективно право
4.1. Злоупотреба с право
4.2. Отказ от субективни права
4.3. Защита на субективни права
5. Правно отношение
5.1. Понятие за правно отношение
5.2. Структура на правното отношение
5.3. Видове правни отношения
5.4. Правни отношения и правни институти

Лекция 7. СУБЕКТИ НА ПРАВОТО
1. Общи положения
1.1. Място на темата за субектите на правото в юридическата наука
1.2. Исторически бележки
1.3. Понятие за субект на правото. Разграничения
1.4. Правосубектност. Правоспособност, дееспособност и деликтоспособност
1.5. Юридически статут, индивидуален правен статус, имущество
2. Физически лица
2.1. Понятие
2.2. Правоспособност, дееспособност и деликтоспособност на физическите лица
2.3. Правна индивидуализация на физическите лица
3. Юридически лица
3.1. История на въпроса. Теории
3.2. Правоспособност, дееспособност, деликтоспособност на юридическите лица
3.3. Възникване и прекратяване на юридическите лица
3.4. Правна индивидуализация на юридическите лица
3.5. Видове юридически лица
4. Държавата като правен субект
4.1. Правно-философска рамка на въпроса
4.2. Особености на държавата като правен субект
4.3. Измерения на правосубектността на държавата
5. Субекти на международното право
5.1. Особености на международното право като правен ред
5.2. Субекти на международното право
6. Представителство
6.1. Представителство, представителна власт, обем на представителната власт
6.2. Изключения от приложното поле на представителството
6.3. Видове представителство
6.4. Разграничение на представителството от други правни фигури

Лекция 8. ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВОТО
1. Терминологични уточнения
1.1. Правотворчество и правоприлагане
1.2. Правоприлагане и реализация на правото
1.3. Правоприлагане и правораздаване
2. Правоприлагане
2.1. Причини, налагащи правоприлагане
2.2. Белези на правоприлагането
2.3. Установяване на фактите по делото
2.4. Избор на приложима правна норма и подвеждане на фактите под нормата
2.5. Постановяване на решение
2.6. Опити за концептуализиране на проблемите в правоприложния процес
3. Тълкуване в правото
3.1. Правната норма и нейният езиков израз
3.2. Понятие за тълкуване в правото
3.3. Защо тълкуваме и какво тълкуваме?
3.4. Тълкуването като изясняване и разясняване
3.5. Разграничение между тълкуването и други интелектуални дейности, свързани с правоприлагането
4. Начини на тълкуване и видове тълкуване
4.1. Начини на тълкуване
4.2. Видове тълкуване
5. Правоприлагащи органи. Юрисдикции. Съд
5.1. Понятието „юрисдикция“
5.2. Съд, видове съдилища, видове дела
5.3. Други юрисдикции
Схеми
Използвани съкращения
Библиография

Още от автора


Събития

пвсчпсн
      1
2345678
9101112
13
1415
16171819202122
23242526272829
3031     

» Най-продавани