Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Контролът в здравеопазването

Контролът в здравеопазването

Автор: Антония Илиева

Предговор от: проф. д-р Дарина Зиновиева , проф. д-р Иван Тодоров

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Март 2018

ISBN:978-954-28-2541-8

Страници:448

Корична цена:22 лв.


Книгата съдържа подробен анализ на актуалното здравно законодателство и на съдебната практика. Тя дава пълен правен обзор на всички контролни административни органи в сферата на здравеопазването и на правомощията им. Разгледани са и органите извън системата, разполагащи с контролни правомощия. Направено е практическо разграничение между „контрол“ и „надзор“, както и на различните видове отговорност в здравеопазването.

Това превръща книгата в необходим наръчник за всички работещи в областта на здравеопазването, за студентите, академичната общност, органите на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, както и за всеки с интерес към материята.
СЪДЪРЖАНИЕ

За контрола в здравеопазването

Предговор

Въведение

Глава I. Общи аспекти на здравеопазването. Понятие за „здравеопазване“

Глава II. Исторически преглед на управлението на отрасъла „Здравеопазване“ в Република България
1. Общи исторически аспекти
2. Децентрализация и централизация на здравеопазването
3. Планиране в здравеопазването

Глава III. Правна регулация на здравната система като обект на контрол
1. Видове престации
2. Ефективност, достъпност, качество
3. Медицинска помощ при спешни състояния
4. Права на пациента
5. Юридическа регулация

Глава IV. Професионална отговорност на медицинските лица в Република България
1. Исторически аспекти на отговорността в медицината
2. Съвременна нормативна база на медицинската отговорност у нас
3. Предпоставките за търсене на отговорността
4. Наказателноправна отговорност
5. Административнонаказателната отговорност – обща характеристика и принципи на административната отговорност в здравеопазването. Видове административни наказания
6. Общи положения на гражданска отговорност в здравеопазването
7. Съсловна отговорност на лекарите в Р България
8. Морално-етична отговорност за нарушаване на деонтологичните лекарски норми
9. Дисциплинарната отговорност

Глава V. Компетенции и статут на органите, упражняващи контрол в системата на здравеопазването
1. Същност и значение на контрола в здравеопазването
2. Видове органи, упражняващи дейност в структурата на здравеопазването (вътрешноведомствени). Компетенции, статут, правен инструментариум

Глава VI. Законово определени контролни структури извън системата на здравеопазването – външноведомствен контрол
1. Функции и дейност на Обикновеното народно събрание в сферата на здравеопазването – Комисия по здравеопазването. Временни комисии
2. Сметната палата
3. Националната агенция за приходите
4. Националният осигурителен институт
5. Съдебна система
6. Омбудсман на Република България

Глава VII. Правни основания за упражняване на контрол в здравеопазването
1. Медицински стандарти
2. Клинични пътеки
3. Диагностично свързани групи
4. Съсловен правен инструментариум
5. Кодекс за професионална етика
6. Правила за добра медицинска практика
7. „Меко“ право (Soft Law)

Глава VIII. Административен контрол, упражняван върху обществените поръчки в здравеопазването
1. Видове състави на административни нарушения по ЗОП
2. Производство за търсене на административнонаказателна отговорност
3. Видове форми на контрол, предвидени в ЗОП. Правен инструментариум на контролните органи

Глава IX. Правни възможности за оптимизиране на контрола

Глава X. Съдебна практика със значение за контрола, упражняван в здравеопазването
1. Решения на Конституционен съд на Република България
2. Решения на Върховен административен съд на Република България
3. Решения на Върховен касационен съд на Република България
4. Решение на Комисията за защита на конкуренцията

Заключение

Използвана литература

Приложение

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани