Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Конституционно право/4-то преработено и допълнено издание

Конституционно право/4-то преработено и допълнено издание

Автор: Емилия Друмева

Дата на издаване:Ноември 2013

ISBN:978-954-28-1372-9

Страници:780

Корична цена:40 лв.


Настоящото четвърто издание продължава представянето на българското конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света.

От предишното издание (2008 г.), допечатвано и изчерпано, ни делят 5 години. През това време в страната се проведоха парламентарни избори (редовни и предсрочни), президентски и местни избори, както и избори за европейски депутати; изборното право получи кодификация, натрупа практика, но и нерешени проблеми – накратко, демократичната държава се възпроизвежда.

Състоя се и първият национален референдум, проведен въз основа на нов закон за пряката демокрация, въвел нова форма на допитване до народа, характерна за европейското пространство – гражданската инициатива. Има новости и в съдебната власт (юдикативата): появи се нов „стълб“ в структурата на съдебната система – специализираните наказателни съдилища и прокуратури, с полагащо се място в книгата. Отделено е внимание и на присъщата за държава членка на Европейския съюз правна фигура на преюдициалното запитване и нейните конституционни аспекти.

Но има и друго, което продължава и сега – недостатъчно знание, уважение и защита за правата и свободите на хората, дефицит на пътища и механизми, по които правата да се отстояват както срещу неканена намеса на държавата в личната сфера, така и за реално право на труд, на социално и на здравно осигуряване, на чиста околна среда – права, за чието осъществяване държавата трябва да се ангажира и допринася. Тази констатация за продължаващ дефицит в защитата на гражданските права и свободи ме насърчи в това четвърто издание да отделя внимание към конституционно защитеното съдържание на отделните права и свободи, вкл. допустимите пробиви и ограничения, с което последният (17-и) раздел на книгата предметно е значително разширен.

Проблемите, регулирани от конституционното право, поставят задачи на държавата, на обществото, но и на всеки един от нас. Надявам се, че с настоящето издание отговорите за решаването им ще са по-ясни.

 

Октомври 2013 г. Проф. д-р Емилия Друмева

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговор

Съкращения

 

Раздел първи

Конституционно право. Предмет. Характеристики. Източници

За правото IN LAUDATIONEM

Конституционното право e клон на публичното право

Конституционноправни норми

Източници на конституционно право

 

Раздел втори

Държава. Държавоформиращи елементи

Държава

Държавоформиращи елементи


Раздел трети

Форми на държавата

Понятие за форми на държавата

Форми на държавно управление

Форми на държавата според държавното устройство

Обединение/съюз от държави. Конфедерация

 

Раздел четвърти

Конституция

Конституцията като инструмент за контрол върху властта

Понятие. Същност на Конституцията

Съдържание и функции на Конституцията

Принципи на Конституцията

Учредителна власт. Създаване и изменяне на Конституцията

Структура на Конституцията. Преамбюл

Видове конституции

Опазване на Конституцията

Конституциите на България

Конституцията на Република България и Европейският съюз

 

Раздел пети

Конституционализъм – Великобритания, САЩ, Франция, Германия

Великобритания

Съединени американски щати

Франция

Германия

 

Раздел шести

Конституционни основи на икономическата система

Икономическата система и конституционното право

Собствеността

Свободната стопанска инициатива

Балансираното развитие

Опазването и възпроизводството на околната среда

 

Раздел седми

Конституционни основи на политическата система

Политическа система. Политически плурализъм

Политическите партии

Сдружения. Вероизповедания. Въоръжени сили

Семейство. Официален език

 

Раздел осми

Пряката демокрация

Същност

„За“ или „против“ пряката демокрация

Референдумът

Гражданската инициатива

Общото събрание на населението

 

Раздел девети

Избори. Избирателно право. Изборни системи

Избори

Избирателно право. Правна природа

Избирателно право. Характеристики

Избори. Организация

Изборни системи

Изборни системи в България от 1990 г. насам

Обявяване на изборните резултати. Оспорване на изборите

 

Раздел десети

Парламент

Правна същност

Структура на парламента

Големина на парламента. Легислатура. Архитектура

Парламентарен мандат. Правно положение на народния представител

Организация и ред на дейност на парламента

 

Раздел единадесети

Парламентарни правомощия и актове

Законодателни правомощия

Бюджетни правомощия

Контролни правомощия

Други правомощия

Решения. Декларации. Обръщения

 

Раздел дванадесети

Президентът на Републиката

Правно положение

Правомощия

Актове на президента

Вицепрезидентът на Републиката

 

Раздел тринадесети

Правителство

Функционално понятие – правителството е част от изпълнителната власт

Институционално понятие – правителството е висш държавен орган

Съставяне на правителство. Срок на правомощията

Правомощия на правителството

Актове на правителството и на министрите

Видове правителства (извън редовното)

Отговорност

 

Раздел четиринадесети

Конституционни основи на съдебната власт

„Третата власт“. Същност. Функции

Структура на съдебната власт в Република България

Правораздаване

Прокуратура и следствени органи

Съдия. Правно положение

Управление на съдебната власт

Независимост и отчетност на съдебната власт. Инспекторати

Съдебен контрол за законосъобразността на администрацията

Гарантиране на справедлив съдебен процес

Съдебната власт в Република България – член на Европейския съюз

 

Раздел петнадесети

Контрол за конституционност

„Конституционализация“ на принципа за правовата държава

Съдилищата и върховенството на Конституцията

Легитимност

Видове контрол за конституционност

Разпръснат контрол за конституционност

Концентриран контрол

Контрол за конституционност в България

Конституционният съд на Република България

Конституционен процес

Правомощия на Конституционния съд

Решенията на Конституционния съд

Конституционният съд и основните права

Конституционният съд и правото на Европейския съюз

 

Раздел шестнадесет

Конституционни основи на местното самоуправление и местната администрация

Децентрализация на държавната власт

Местно самоуправление

Конституционна уредба. Принципи

Община. Органи на общината

Район и кметство

Област

Европейски аспекти на местното самоуправление

 

Раздел седемнадесет

Основни права и задължения на гражданите

Закрила на свободата

Конституционна уредба

Закрила на основните права

Отделните основни права и свободи


Изданието е с твърди корици

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
3456789
10111213141516
1718192021
22
23
242526272829 

» Най-продавани