Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Конституционно право. Пето преработено и допълнено издание

Конституционно право. Пето преработено и допълнено издание

Автор: Емилия Друмева

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Февруари 2018

ISBN:978-954-28-2526-5

Страници:808

Корична цена:45 лв.


ПРЕДГОВОР КЪМ ПЕТОТО ИЗДАНИЕ

Четвъртото издание на „Конституционно право“ от края на 2013 г. бързо се изчерпа, което насърчи подготовката на настоящето V-то преработено и допълнено издание, продължаващо представянето на българското конституционно право, както и основни черти на конституционализма по света.

През изминалите оттогава години българският конституционализъм преживя развитие, изпълнено с напрежение, но и с постигани удачни решения. След широка обществена дискусия бе приет и действа нов Изборен кодекс (2014 г.), втори поред в рамките на 3 години, което само за себе си трудно се съвместява с нормотворческата традиция. Но този Изборен кодекс се прилага, вече има изменения и по него са произведени избори за Европейски парламент (2014 г.), предсрочни избори за Народно събрание (2014 г. и 2017 г.), местни избори (2015 г.) и президентски избори (2016 г.), т.е. Изборният кодекс е работещ инструмент, създаден в отговор на справедливата потребност от подобряване на нормативната рамка на изборите и произвеждането им в съответствие с международните стандарти. В същото време дебатът за правилата, по които ние гражданите изразяваме политическата си воля, продължава да вълнува експертите и широката общественост. Конструктивността на този дебат зависи от познаването на характеристиките на различните изборни системи, на техните предимства и недостатъци – все въпроси, които присъстват в книгата „Конституционно право“ още от нейното първо издание и имат развитие в настоящото пето издание.

Произведоха се и два национални референдума, което е свидетелство за силна изява на демократичния принцип. Законовата уредба претърпя промени, целящи да улеснят инициативите и резултатно участие на гражданите в пряката демокрация.

Конституцията се сдоби с още една „поправка“ (2015 г.), V-та поред, движена от стремежа за по-ефективна съдебна власт: промени се структурата и функционирането на Висшия съдебен съвет – след ревизията той работи в три формата: съдийска колегия, прокурорска колегия и пленум, със съответните правомощия. С V-тата поправка редом с омбудсмана се добави още един субект – Висшият адвокатски съвет, който да брани гражданите пред Конституционния съд при нетърпимо посегателство от страна на законодателя върху основни права и свободи.

Конституционният съд като пазител на върховенството на Конституцията произнесе през изминалите три години интересни решения, покриващи различни сектори на конституционното пространство. В настоящето V-то издание се продължава посочването на водещата съдебна практика след всеки раздел от изложението.

Надявам се, че V-тото издание ще е полезно в динамиката на реалния конституционализъм. В рамките на предстоящето през 2018 г. Председателство на Съвета на Европейския съюз, което България поема, ще има импулси и насърчение за търсене и постигане на верни отговори и решения за Европа, за държавата ни и за всеки един от нас.
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Раздел първи
Конституционно право. Предмет. Характеристики. Източници
За правото IN LAUDATIONEM
Конституционното право e клон на публичното право
Конституционноправни норми
Източници на конституционно право

Раздел втори
Държава. Държавоформиращи елементи
Държава
Държавоформиращи елементи

Раздел трети
Форми на държавата
Понятие за форми на държавата
Форми на държавно управление
Форми на държавата според държавното устройство
Обединение/съюз от държави. Конфедерация

Раздел четвърти
Конституция
Конституцията като инструмент за контрол върху властта
Понятие. Същност на Конституцията
Съдържание и функции на Конституцията
Принципи на Конституцията
Учредителна власт. Създаване и изменяне на Конституцията
Структура на Конституцията. Преамбюл
Видове конституции
Опазване на Конституцията
Конституциите на България
Конституцията на Република България и Европейският съюз

Раздел пети
Конституционализъм – Великобритания, САЩ, Франция,
Германия
Великобритания
Съединени американски щати
Франция
Германия

Раздел шести
Конституционни основи на икономическата система
Икономическата система и конституционното право
Собствеността
Свободната стопанска инициатива
Балансираното развитие
Опазването и възпроизводството на околната среда

Раздел седми
Конституционни основи на политическата система
Политическа система. Политически плурализъм
Политическите партии
Сдружения. Вероизповедания. Въоръжени сили
Семейство. Официален език

Раздел осми
Пряката демокрация
Същност
„За“ или „против“ пряката демокрация
Референдумът
Гражданската инициатива
Общото събрание на населението

Раздел девети
Избори. Избирателно право. Изборни системи
Избори
Избирателно право. Правна природа
Избирателно право. Характеристики
Избори. Организация
Изборни системи
Изборни системи в България от 1990 г. насам
Обявяване на изборните резултати. Оспорване на изборите

Раздел десети
Парламент
Правна същност
Структура на парламента
Големина на парламента. Легислатура. Архитектура
Парламентарен мандат. Правно положение на народния представител
Организация и ред на дейност на парламента

Раздел единадесети
Парламентарни правомощия и актове
Законодателни правомощия
Бюджетни правомощия
Контролни правомощия
Други правомощия
Решения. Декларации. Обръщения
Раздел дванадесети
Президентът на Републиката
Правно положение
Правомощия
Актове на президента
Вицепрезидентът на Републиката

Раздел тринадесети
Правителство
Функционално понятие – правителството е част от изпълнителната власт
Институционално понятие – правителството е висш държавен орган
Съставяне на правителство. Срок на правомощията
Правомощия на правителството
Актове на правителството и на министрите
Видове правителства (извън редовното)
Отговорност

Раздел четиринадесети
Конституционни основи на съдебната власт
„Третата власт“. Същност. Функции
Структура на съдебната власт в Република България
Правораздаване
Прокуратура и следствени органи
Съдия. Правно положение
Управление на съдебната власт
Независимост и отчетност на съдебната власт. Инспекторати
Съдебен контрол за законосъобразността на администрацията
Гарантиране на справедлив съдебен процес
Съдебната власт в Република България – член на Европейския съюз

Раздел петнадесети
Контрол за конституционност
„Конституционализация“ на принципа за правовата държава
Съдилищата и върховенството на Конституцията
Легитимност
Видове контрол за конституционност
Разпръснат контрол за конституционност
Концентриран контрол
Контрол за конституционност в България
Конституционният съд на Република България
Конституционен процес
Правомощия на Конституционния съд
Решенията на Конституционния съд
Конституционният съд и основните права
Конституционният съд и правото на Европейския съюз

Раздел шестнадесет
Конституционни основи на местното самоуправление и местната администрация
Децентрализация на държавната власт.
Местно самоуправление
Конституционна уредба. Принципи
Община
Органи на общината
Район и кметство
Област
Европейски аспекти на местното самоуправление

Раздел седемнадесет
Основни права и задължения на гражданите
Закрила на свободата
Конституционна уредба
Закрила на основните права
Отделните основни права и свободи
А. Лична свобода и неприкосновеност
Б. Защита на личната сфера
В. Религиозни свободи
Г. Право на мнение. Право на информация. Свобода на печата
Д. Свобода на събрания и свобода на сдружаване
Е. Свобода на придвижване
Ж. Равенство
З. Права в духовната сфера
И. Брак и семейство
Й. Права в стопанската сфера
К. Труд и професия. Право на стачка
Л. Право на обществено осигуряване и на социално подпомагане. Право на здравно осигуряване
М. Политически права
Н. Право на чиста околна среда и задължение за опазването ѝ
Основните задължения

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани