Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Кодекс на труда/2018

Кодекс на труда/2018

Съставител: проф. д-р Емил Мингов

Дата на издаване:Ноември 2018

ISBN:978-954-28-2634-7

Страници:660

Корична цена:9 лв.


Актуализационно приложение от 14.02.2018

СЪДЪРЖАНИЕ

 

РАЗДЕЛ I

1.     КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

2.     КОДЕКС НА ТРУДА

 

РАЗДЕЛ II

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИСЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР

1.      Указ № 1074 за ограничаване заеманетона отчетнически, материално отговорнии други длъжности от осъдени лица

2.      Наредба № 4 за документите,които са необходими засключване на трудов договор

3.     Наредба № 5 от 29 декември 2002 г.за съдържанието и реда за изпращанена уведомлението по чл. 62, ал. 5от кодекса на труда

4.     Наредба № 6 от 24 юли 2006 г.за условията и реда за даванена разрешения за работа на лица,ненавършили 18 години

5.      Наредба за работата на лицата,ненавършили 15-годишна възраст

 

РАЗДЕЛ III

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТОПРАВООТНОШЕНИЕ

1.     Закон за трудовата миграцияи трудовата мобилност

2.      Правилник за прилаганена закона за трудоватамиграция и трудоватамобилност

3.      Наредба за условиятаи реда за командироване и изпращанена работници и служители в рамкитена предоставяне на услуги

4.      Наредба за командировкитев страната

5.      Наредба за служебнитекомандировки и специализациив чужбина

 

РАЗДЕЛ IV

РАБОТНО ВРЕМЕ,ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

1.      Наредба за работното време,почивките и отпуските

2.      Наредба за определянена видовете работи,за които се установяванамалено работно време

3.      Наредба за определянена видовете работи, за които сеустановява допълнителен платенгодишен отпуск

4.     Наредба № 2 за реда за установяванезадължение за дежурство или заразположение на работодателя

 

РАЗДЕЛ V

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

1.      Общи правила за вътрешниятрудов ред в предприятията

 

РАЗДЕЛ VI

ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

1.     Наредба за структуратаи организациятана работната заплата

2.      Наредба за заплатитена служителите в държавнатаадминистрация

 

РАЗДЕЛ VII

СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛАНА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИИ СЛУЖИТЕЛИ

1.     Наредбаза трудоустрояване

2.      Наредба № 5 за болестите,при които работниците,боледуващи от тях, имат особеназакрила съгласно чл. 333, ал. 1от кодекса на труда

 

РАЗДЕЛ VIII

ТРУДОВА КНИЖКАИ ТРУДОВ СТАЖ

1.     Закон за установяванена трудов и осигурителенстаж по съдебен ред

2.      Наредба за трудовата книжкаи трудовия стаж

 

РАЗДЕЛ IX

КОЛЕКТИВНОТРУДОВО ПРАВО

 

1.     Закон за урежданена колективнитетрудови спорове Събития

пвсчпсн
1234567
891011121314
15161718192021
22
23
2425262728
293031    

» Най-продавани