Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Казуси по търговско право

Казуси по търговско право

Автор: Жана Колева

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Ноември 2019

ISBN:978-954-28-3007-8

Страници:322

Корична цена:18 лв.


Този сборник е съставен с цел да подпомогне студентите от специалността „Право“ да осмислят основните правни институти, преподавани по дисциплината „Търговско право“ в двете му части: дружествено право и търговски сделки. Осмислянето е предпоставка за развиване на важни за юриста способности и умения от значение за постановяване на законосъобразно и справедливо разрешение към конкретната житейска ситуация.

Сборникът предлага казуси, чието разпределение следва систематиката на ТЗ. Процесът в търсене на правилното разрешение на конкретно поставения правен проблем насочва погледа и към други институти на частното право и често изисква съпоставянето им. Сборникът се стреми да възпита стремеж към разбиране и овладяване на материята на търговското право и връзките му с останалите дялове на частното право. Наред с казусите за семестриална подготовка сборникът включва още казуси, давани на държавен изпит по гражданскоправни науки в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ през годините от 2016 г. до 2018 г. Поради значението им за студентите те са представени с разрешения.

В сборника са поместени релевантни за търговското право и относими към въпросите по казусите постановления на Пленум на ВС, решения и тълкувателни решения на ВКС и ВС. За улеснение на читателя тълкуваните в съдебната практика правни норми са систематизирани по своя източник и представени в нарочен указател.

Сборникът е съставен под научната редакция на д-р Поля Голева, професор по търговско право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ и ИДП при БАН и д-р Григор Григоров, професор по търговско право и несъстоятелност в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, председател на Научния съвет към ИДП на БАН.

СЪДЪРЖАНИЕ

АВТОРОВО ПРЕДИСЛОВИЕ........................................... 9

ПРЕДГОВОР........................................................................ 11

СЪКРАЩЕНИЯ................................................................... 13

ЧАСТ ПЪРВА

КАЗУСИ ПО ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО......................... 15

§ I. Общи положения............................................................. 15

1. Търговец, търговска и стопанска дейност..................... 15

2. Търговско предприятие и сделки с него........................ 17

3. Клон на търговец............................................................ 21

4. Търговска фирма и търговска марка............................. 23

5. Търговски регистър........................................................ 26

6. Търговско представителство.......................................... 28

7. Едноличен търговец........................................................ 33

8. Търговски дружества...................................................... 35

8.1. Понятие и видове търговски дружества.

Учредяване ..................................................................... 35

8.2. Недействителност на учредено

търговско дружество ..................................................... 38

8.3. Членство в търговско дружество .......................... 41

8.4. Вноски на учредителите ........................................ 45

8.5. Решения на общото събрание на

търговските дружества и тяхната отмяна..................... 45

§ II. Отделни видове търговски дружества.......................... 47

1. Събирателно дружество................................................. 47

2. Командитно дружество................................................... 48

3. Дружество с ограничена отговорност........................... 50

4. Акционерно дружество................................................... 53

§ III. Ликвидационно производство...................................... 55

ЧАСТ ВТОРА

КАЗУСИ ПО ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ............................ 58

§ I. Общи положения............................................................. 58

1. Понятие за търговска сделка ........................................ 58

2. Сключване на търговска сделка..................................... 65

3. Извършване на действия без представителна власт..... 67

4. Нищожност и унищожаемост на търговска сделка.

Злоупотреба с право........................................................... 69

5. Форма на търговска сделка............................................ 73

6. Изпълнение..................................................................... 78

7. Неизпълнение.................................................................. 82

7.1. Непреодолима сила ................................................ 82

7.2. Стопанска непоносимост........................................ 84

7.3. Нустойка и ответнина ............................................ 86

8. Търговски обезпечения................................................... 89

§ II. Отделни видове търговски сделки................................ 91

1. Търговска продажба. Особени търговски продажби.... 91

2. Договор за лизинг........................................................... 95

3. Комисионен договор....................................................... 98

4. Спедиционен договор................................................... 100

5. Превозен договор......................................................... 101

6. Застрахователен договор.............................................. 103

7. Банкови сделки.............................................................. 105

8. Договор за влог в публичен склад............................... 106

9. Ненаименувани търговски договори........................... 108

10. Ценни книги. Менителница. Запис на заповед......... 109

ЧАСТ ТРЕТА

КАЗУСИ ОТ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ С ПРИЛОЖЕНО

ПРИМЕРНО РЕШЕНИЕ КЪМ ТЯХ............................. 114

ПРИЛОЖЕНИЕ №1: ПЪТЯТ НА МИСЛИТЕ:

Примерен начин за достигане до крайното решение

на поставения в казуса въпрос....................................... 140

ПРИЛОЖЕНИЕ №2: ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПОДБРАНА

СЪДЕБНА ПРАКТИКА................................................... 146

Тълкувателна практика на ВКС и ВС................................. 146

Практика на ВКС и ВС.

Търговско право (дружествено право)............................... 243

Практика на ВКС и ВС.

Търговско право (търговски сделки).................................. 272

УКАЗАТЕЛ на подбраната съдебна практика –

постановления на Пленумa на ВС, решения и

тълкувателни решения на ВС и ВКС............................ 314

Още от автора


Събития

пвсчпсн
  12345
6
7
89101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани