Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Как се променят нещата. От инциденти до голямото събитие.Част I

Как се променят нещата. От инциденти до голямото събитие.Част I

Автор: Ивайло Знеполски

Художник на корицата: Веселин Праматаров

Дата на издаване:Май 2016

ISBN:978-954-28-2042-0

Страници:552

Корична цена:17 лв.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

БЛАГОДАРНОСТИ ............................................................................................. 7

ЗА ХАРАКТЕРА И ЦЕЛИТЕ НА ТАЗИ КНИГА ............................................. 19

Първа част

ВЛАСТТА В УНИВЕРСИТЕТА

Първа глава

ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА „СТАРАТА“ НАУКА, РЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА „НОВАТА“ СОЦИАЛИСТИЧЕСКА НАУКА. ОТКЛОНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С КОЛЕБЛИВАТА ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ ........................... 47

1. Десталинизация и ресталинизация в полето на Университета .............. 52

2. Цербери и плахи млади учени – конфузни съжителства в

„новия университет“ .................................................................................. 55

3. Философията – прислужница на политиката: протестът на един аспирант ............................................................................................. 64

4. Събитийният субект. Раждането на субекта в индивидуалното действие .......................................................................... 72

5. Употреби на „преобърнатото“ политическо говорене............................. 76

6. Прегрешения срещу вярата: Желю Желев пред партийната Темида.

Видове дискурси – на обвинението, на защитата и на обвинения ........ 79

7. Радикална честност или пресметлива прагматичност? .......................... 86

8. Възникване на съзнанието за общност. Малките групи и гражданското общество .......................................................................... 91

9. Структура и събитие в постсталинското общество ................................. 96

10. Двойствената употреба на марксизма. Конфузията между официозния и критичния дискурси .......................................................... 97

 

Втора глава

ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕС НА СОЦИАЛНА ИНТЕРАКЦИЯ. ИНЦИДЕНТИ В ЦИТАДЕЛАТА НА

МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА ОРТОДОКСАЛНОСТ ....................... 101

1. От неформална към медийна публичност. Философската есеистика на Иван Славов ....................................................................... 102

2. Асен Игнатов – критика на догматичното мислене и разказ за еманципацията...................................................................................... 110

3. Марксизмът-ленинизмът срещу артистичната критика. Откриване на сезона за „лов на вещици“ ............................................... 116

4. Случаят Исак Паси. Между научната позиция и дискурсивните стратегии ...................................................................... 122

5. Добрин Спасов между научно новаторство и класовия ангажимент. Приноси в две нови дисциплини – символна

логика и семиотика ................................................................................... 143

 

Трета глава

СЛУЧАЯТ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ. МЕЖДУ ИСТИНАТА И АВТОРИТЕТА – СЪЗДАВАНЕТО НА „РЕВИЗИОНИСТИТЕ“ .......... 161

1. Опити за философска позиция в контекста на съвременността .......... 164

2. Изобретателността на „малкия човек“ в битката за оцеляване.

Желев – стратегии за публичност и комуникация ................................. 169

3. Аспирантът Желю Желев и академик Тодор Павлов ............................ 173

4. Самиздат в границите на легалността. Скандалът – стратегия за публичност в затворената система .................................... 177

5. Конструиране на научния факт чрез „преводи“, заместващи текста ... 182

6. Как функционира неформалното публично пространство? ................. 189

7. Курс към „прочистване“ на специалност „Философия“ ....................... 190

8. Опити за „партизанска“ философска борба. Поколенческият дискурс като дегизирано политическо говорене ................................... 201

9. Мрежовият характер на властта. Партийни тревоги около поколенческия фактор ................................................................... 208

 

Четвърта глава

СЛУЧАЯТ ИВАН СЛАВОВ. МЕЖДУ ЗАПЛАХАТА ОТ СОЦИАЛНО МАРГИНАЛИЗИРАНЕ И МОРАЛНАТА САНКЦИЯ НА ГРУПАТА ............................................................................ 217

1. Всекидневни колегиални съучастия срещу практиката на доноси ..... 220

2. Личният живот на Иван Славов – повод за политически шантаж ....... 225

3. „Предателството“ на Иван Славов – лична драма и изпитание за кохезията на групата ............................................................................ 230

4. История с много продължения ................................................................ 233

5. Отлъчването от групата като загуба на идентичност ............................ 241

6. За оценката на действия, извършени по принуда, в условията на несвобода ......................................................................... 244

7. Неуспешен опит на догматиците за овладяване на специалност „Философия“ ................................................................. 248

8. Да възпитаме възпитателите. Две програми за превръщане на философията в пропагандаторска дейност ....................................... 251

 

Пета глава

СЛУЧАЯТ НИКОЛАЙ ГЕНЧЕВ.

ИНЦИДЕНТИ В ПОЛЕТО НА ИСТОРИОГРАФИЯТА

ИЛИ ЖИВОТ В ДВА ПАРАЛЕЛНИ СВЯТА ............................................ 257

1. Разширяване на полето на солидарност. Историците – страна в конфликта във Философско-историческия факултет ......................... 258

2. Ранният Николай Генчев и историята на Алжирската революция ...... 261

3. За една История национална, не класова. Критика на историографията – „прислужница“ на политиката .......................... 268

4. Преминаване на индивидуалния разказ в социална история. Разкъсване и съшиване на физическия автор и неговите идеи ............ 277

5. Нови предизвикателства към официалната историография. Налагане на дебат за политическата система в България между двете световни войни ................................................................... 285

6. Николай Генчев – принципът на „двойната контингентност“ ............. 290

12

7. Позиционни войни на младите историци за оцеляване след погрома на Пражката пролет 1968 г. ....................................................... 296

8. Двойна употреба на Първичната партийна организация. Николай Генчев – експерт по „партизанска“ борба в джунглата на партийната йерархия ...................................................... 303

9. Неуспешни опити на властта за неутрализиране на научното поле .... 309

 

Шеста глава

СЛУЧАЯТ ИЛЧО ДИМИТРОВ. В ТЪРСЕНЕ НА ПОЛЕЗЕН ХОД В РАМКИТЕ НА СИСТЕМАТА –

МАЙСТОР НА СОЦИАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ ............................... 317

1. Проблемът за субекта на писането ......................................................... 319

2. Оспорване на опростената пропагандистка версия на българската история между двете световни войни ............................... 326

3. Илчо Димитров и Тодор Павлов – историческата фактология срещу класово-партийната целесъобразност ......................................... 342

4. Илчо Димитров и Николай Генчев. Проблемът за понятията – различни подходи срещу „езиковия плен“ ............................................. 349

5. Жанрът „писма до вожда“. Социалната комуникация в затвореното, суперцентрализирано общество .................................... 353

 

Седма глава

СЛУЧАЯТ АСЕН ИГНАТОВ. ОТВЪД ГРАНИЦИТЕ НА ОФИЦИАЛНО РЕГЛАМЕНТИРАНОТО ПОЗНАНИЕ. ФИЛОСОФИЯТА КАТО ТЕМАТИЗИРАНЕ НА ЧОВЕШКАТА СИТУАЦИЯ .................................................................. 367

1. Програма минимум за развитието на социалните науки. Отчуждението при социализма ............................................................... 368

2. Основите на една антропологична критика на живота в „реалния социализъм“. Връзката между индивидуалната и обществената автономност ................................................................... 377

3. Партийният съдебен процес срещу Асен Игнатов. Плаха солидарност и отслабени връзки в „групата“ ........................................ 380

4. Разпадане на биографиите. Живот в лъжа и чрез лъжа ........................ 390

5. Инцидентът и неговата социална и политическа топография ............. 396

6. Интелектуалците при социализма. Наброски към една реформаторска програма ......................................................................... 402

7. Първата дисертация на Асен Игнатов. Идеологическо покушение върху науката – за функционирането на комунистическата система .. 406

8. „Конкретното и абстрактното“ – за евристичната роля на „неистината“. Критика на абстрактния историзъм ............................... 412

9. Изненадващо избавление – deus ex machina и двусмисленост на височайшето „помилване“ .................................................................. 416

10. За днешната полза от досиетата. ДОП „Технократ“ – Асен Игнатов, видян през досието му .................................................... 426

11. Асен Игнатов за една „философия в действие“ – критика на „несиметричните отношения“ в образователния модел .................. 431

12. В контекста на Пражката пролет 1968 г. „Тъга и порив на епохата“ – предизвикан или инсцениран инцидент? ............................................... 440

13. Демонстративно нарушавани забрани – отказ от научен изолационизъм ......................................................................... 450

14. Краят на едно дълго административно убийство .................................. 453

 

Осма глава

СЛУЧАЯТ АСЕН ИГНАТОВ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ). АЛТЕРНАТИВИ ПРЕД БЕЛЯЗАНИЯ ЧОВЕК ....................................... 461

1. „Разоръжаване“ и „самокритика“ – ключови понятия в дискурса на властта ............................................................................... 461

2. Една българска рецепция на Хайдегер и форми на употребата му ..... 471

3. Деконструкцията на Хайдегер като преживяване на собствената екзистенциална ситуация. Изграждане на „проект“ за себе си ............ 481

4. Втората провалена дисертация. Играта между истината на историческата фактология и „логиката на историята“ .................... 484

5. Научна парадигма и научна общност в условията на еднопартийна диктатура ..................................................................... 499

6. Държавна сигурност установява „оперативен контакт“ с Асен Игнатов – двустранно залагане на стръв ................................... 504

7. Досието – един социалистически жанр. Дейността на изключително надарения секретен сътрудник „Петров“ ................. 526

8. Отношения между принудата и свободното действие в условията на тоталитарната държава .................................................. 535

Индекс на имената ........................................................................................... 543

 

 

Още от автора


Събития

пвсчпсн
  12345
6789101112
13141516171819
20212223
24
2526
2728293031  

» Най-продавани