Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

Автор: Михаил Малчев

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Юли 2019

ISBN:978-954-28-2960-7

Страници:268

Корична цена:20 лв.


Книгата представлява първото самостоятелно монографично изследване в цивилистичната ни доктрина, посветено на иска за наследство. При разработването на темата детайлно са анализирани централните въпроси, касаещи същността на института и тенденциите в развитието му. Специално внимание е отделено на теоретичните дискусии и практическите проблеми, отнасящи се до възникването, придобиването, притежанието и упражняването на правото на наследяване. Искът за наследство в логическа последователност се представя като универсално средство за разрешаване на породените в хода на възникване, придобиване, притежание и упражняване на правото на наследяване правни спорове между различните групи наследници и/или трети заинтересовани от наследяването лица.

Анализът на ключови за наследството право правни явления е съпроводен с изводи на автора относно съдържанието на правото на наследяване, неговия обект и носител, упражняването и защитата му. Освен теоретичните приноси на изследването, то е и с подчертана практическа насоченост. Динамичен подход на анализ, който е използван, позволява на автора да придаде реално съдържание на провъзгласената в чл. 17 от Конституцията неприкосновеност на правото на наследяване, която следва да се гарантира чрез иска за наследство. От тази гледна точка той анализира същностните характеристики на иска за наследство, който, защитавайки правото на наследяване, получава своя самостоятелен и значим правен израз.
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИСКА ЗА НАСЛЕДСТВО
§ 1. Исторически и сравнителноправен преглед
§ 2. Особености на субективното наследствено право и неговата защита
§ 3. Същност на защитата на субективното наследствено право. Правото на иск в материалноправен и процесуален смисъл
§ 4. Определение
§ 5. Вид на предявения иск
§ 6. Терминологични бележки
§ 7. Отграничение на иска за наследство от сходни правни фигури
§ 8. Конкуренция на закони и на права

ГЛАВА ВТОРА. МАТЕРИАЛНОПРАВНИ ПРЕДПОСТАВКИ НА ИСКА ЗА НАСЛЕДСТВО
Раздел I. НАСЛЕДСТВОТО – ОБЕКТ НА ИСКА
§ 1. Същност на наследството
§ 2. Откриване на наследството
§ 3. Състав на наследството
§ 4. Опис и оценка на наследството
§ 5. Видове наследство и части от наследството

Раздел II. ПРИТЕЖАНИЕ НА НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО
§ 1. Същност на наследственото право и неговия носител
§ 2. Придобиване на правото на наследяване – основания
§ 3. Упражняване на правото
§ 4. Особени случаи

ГЛАВА ТРЕТА. ОСОБЕНОСТИ В ПРОЦЕСА ПО ИСК ЗА НАСЛЕДСТВО
Раздел I. ПРОЦЕСУАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ И ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКА
§ 1. Процесуални предпоставки
§ 2. Последици от предявяването на иска

Раздел II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО И ДЕЙСТВИЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО ИСК ЗА НАСЛЕДСТВО
§ 1. Доказване
§ 2. Защита на ответника
§ 3. Отклонения в развитието на процеса
§ 4. Сила на пресъдено нещо и други последици на решението

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

Още от автора


Събития

пвсчпсн
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27
28
293031  

» Най-продавани