Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Европейско кооперативно дружество

Европейско кооперативно дружество

Автор: Асен Воденичаров

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Януари 2020

ISBN:978-954-28-3121-1

Страници:388

Корична цена:19 лв.


Потребностите за устойчив, интелигентен и интензивен стопански растеж и всестранното задълбочаване на интеграционните процеси между държавите членки на Европейския съюз обуславят възникването на нова наднационална правноорганизационна форма на стопанско сдружаване с кооперативна идентичност, каквато е Европейското кооперативно дружество (на латински език Societas Cooperativa Europaea или съкратено – SCE). Предмет на детайлно изследване са специфичните принципи на обединяване и функциониране, които го отличават от познатите форми на дружествената типология, и поради които то не се покрива с нито една от традиционните фигури в гражданския и търговския оборот. Заедно с това се извеждат структуроопределящите му белези, които го характеризират като нов съвременен правен инструмент и новаторски бизнес модел за икономическо сдружаване.
В монографията се разкрива същностната му юридическа характеристика като корпоративно устроено образувание. Извеждат се няколко правни хипотези за учредяването на SCE, като се подчертава императивният наднационален елемент. Очертава се универсалната правоспособност, обхващаща всички стопански сегменти.
Анализират се детайлно общностните актове и нормативните рамки на отделните държави членки в изследваната материя. Особено внимание се отделя на практиката на Съда на Европейския съюз и на националните съдилища.
СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава първа. ЕВРОПЕЙСКОТО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО – НОВА ЕВРОПЕЙСКА СТРУКТУРА ЗА СТОПАНСКО СДРУЖАВАНЕ С КООПЕРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ
§ 1. Европейското кооперативно дружество – нов наднационален субект с европейски измерения
§ 2. Правна същност на Европейското кооперативно дружество

Глава втора. ОБЩНОСТНИ ПРАВНИ АКТОВЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАЩИ ЕВРОПЕЙСКОТО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО (SCE)
§ 1. Общностна регламентация на Европейското кооперативно дружество с непосредствено приложим ефект
§ 2. Индиректна общностна регламентация на Европейското кооперативно дружество

Глава трета. НАЦИОНАЛНА ПРАВНА УРЕДБА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КООПЕРАТИВНО ДРУЖЕСТВО
§ 1. Конституционноправна основа на регламентация на ЕКД
§ 2. Национална законова и подзаконова правна уредба на Европейското кооперативно дружество

Библиография
Юриспруденция на Съда на Европейския съюз
Приложения

EUROPEAN COOPERATIVE SOCIETY SOCIETAS COOPERATIVA EUROPAEA (SCE)
Summary

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
34
5
6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани