Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Европейско дружество. Societas Europaea

Европейско дружество. Societas Europaea

Автор: Асен Воденичаров

Художник на корицата: Фиделия Косева

Дата на издаване:Февруари 2018

ISBN:978-954-28-2478-7

Страници:448

Корична цена:20 лв.Интензивното развитие на интеграционните процеси между държавите членки и новите икономически, и социални реалности налагат не само премахването на бариерите на търговските отношения и задълбочаването на икономическата демокрация, но и формирането на нов тип правноорганизационни образувания с европейски характер. Такава структура, импонираща на новите условия е европейското дружество. То се обозначава още като Европейско акционерно дружество или Societas Europaea.
Европейското дружество се утвърждава като ефективен инструмент за трансгранично сближаване. То се учредява чрез сливане (посредством придобиване или новосъздадено образувание) на акционерни дружества, създадени по законодателството на държави членки и със седалища най-малко в две различни държави. То оправдава наименованието си „европейско“, защото обединява субекти от европейски страни и осъществява трансгранични операции в рамките на Съюза.
Монографията разглежда поставяните въпроси в сравнителноправен аспект, което дава възможност за съпоставяне на съответните проблеми в различните държави членки. Формулирани са редица предложения de lega ferenda, с оглед усъвършенстване на действащата правна уредба.
СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Глава първа. ОБЩА ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО (SOCIETAS EUROPAEA) 

§ 1. Икономически и правни детерминанти на европейското дружество

§ 2. Правна идентичност на европейското дружество 

 

Глава втора. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ДРУЖЕСТВО 

§ 1. Учредяване на европейско дружество


§ 2. Архитектура на европейското дружество
 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (CJUE) (ПРЕДИ – СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (CJCE)

БИБЛИОГРАФИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Интензивното развитие на интеграционните процеси между държавите членки и новите икономически и социал­ни реалности налагат не само премахването на бариерите на търговските отношения и задълбочаването на икономическата демокрация, но и формирането на нов тип правноорганизаци­онни образувания с европейски характер. Такава структура, импонираща на новите условия, е европейското дружество. То се обозначава още като Европейско акционерно дружество или с наименование на латински език – Societas Europaea, съкратено изписвано SE.

Европейското дружество е непознато образувание в по­знатата типология на корпоративните образувания на стария континент.

Европейското дружество се утвърждава като ефективен инструмент за трансгранично сближаване. То се учредява чрез сливане (посредством придобиване или новосъздадено об­разувание) на акционерни дружества, създадени по законода­телството на държави членки и със седалища най-малко в две различни държави. То оправдава наименованието си „европей­ско“, защото обединява субекти от европейски страни и осъще­ствява трансгранични операции в рамките на Съюза.

Новото образувание е гъвкав юридически институт. Той се урежда не само от създаващия го Регламент (ЕО) № 2157/2001, но и от националното законодателствон на държавата членка. Това хибридно съчетание на повече от един правопорядък дава възможност за по-доброто му адаптиране към икономическите и дружествени реалности в отделните страни.

Новото трансгранично дружество за икономическо сътруд­ничество способства за хармонизиране на дружественото пра­во на държавите членки. На основата на опита при неговото прилагане се сближават действащите разпоредби за учредяването и функционирането на дружествата със седалища в тези държави членки. В резултат на това, юридическата уредба на Съюза не съответства на икономическата рамка за развитие на стопанската дейност, с оглед постигане на хоризонтите, формулирани в чл. 21 ДФЕС (предишен чл. 18 ДЕО).

На основата на добрите практики на европейското дружество се създава ново наднационално образувание, каквото е Европейското кооперативно дружество. Създадената организационноправна технология за преместване на седалището на европейското дружество от една държава членка в друга, без да се прекратява и да преминава през производството на ликвидацията, служи като база за приемането на Директива 2005/56/ EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 година относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност, кодифицирана с Директива (ЕС) 2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право. 

Монографията разглежда поставяните въпроси в сравнителноправен аспект, което дава възможност за съпоставяне на съответните проблеми в различните държави членки. 

Формулирани са редица предложения de lega ferenda, с оглед усъвършенстване на действащата правна уредба, установена с Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 г. относно устава на Европейското дружество (SE) и на Директива 2001/86/ЕО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение на Устава на европейското дружество по отношение на участието на заетите лица.

Още от автора


Събития

пвсчпсн
  12345
6
7
89101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

» Най-продавани