Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Екологично право. Специална част

Екологично право. Специална част

Автор: Проф. д.ю.н. Георги Пенчев

Художник на корицата: Фиделия Косева

Дата на издаване:Юли 2019

ISBN:978-954-28-2858-7

Страници:524

Корична цена:24 лв.


Специалната част на настоящото учебно ръководство по екологично право на Република България е посветена на правната защита на отделните природни ресурси, както и на някои видове дейности, които оказват значително въздействие върху околната среда. Българското законодателство в тази област се развива изключително динамично поради редовното членство на страната ни в Европейския съюз от 1.01.2007 г. и поради участието ѝ в редица двустранни и многостранни международни договори в областта на опазване на околната среда. Комплексният характер на проблематиката на екологичното право като отрасъл на българското позитивно право изисква от обучаващите се и наличието на определени знания от други отрасли на правната ни наука, като административно право, вещно право, гражданско право, конституционно право, наказателно право, облигационно право, право на ЕС и международно публично право.

Настоящото издание е обусловено от посочените фактори и си поставя за цел да отговори на научните потребности както на студентите, така и на учените и практикуващите специалисти.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪКРАЩЕНИЯ.................................................................................7

ВЪВЕДЕНИЕ..................................................................................13

Глава 1. ПРАВНА ЗАЩИТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ.....................................................15

Глава 2. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ....................................55

Глава 3. ПРАВНА ЗАЩИТА НА МОРСКАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ......................................................98

Глава 4. ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧАСТЪК НА РЕКА ДУНАВ....................................................126

Глава 5. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ПОЧВАТА...............................135

Глава 6. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА.................163

Глава 7. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ГОРИТЕ..................................177

Глава 8. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ...........................................................190

Глава 9. ПРАВНА ЗАЩИТА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ..........................................................................211

Глава 10. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ.....................................................232

Глава 11. ПРАВНА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.....................................................................241

Глава 12. ПРАВЕН РЕЖИМ НА ЛОВА И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО.....................................................260

Глава 13. ПРАВЕН РЕЖИМ НА РИБОЛОВА И РИБНОТО СТОПАНСТВО......................................................275

Глава 14. ПРАВНА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.....................................................................293

Глава 15. ПРАВНА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ШУМА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА.....................................................................316

Глава 16. ПРАВНА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА....................................335

Глава 17. ПРАВНА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГОЛЕМИТЕ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА...........350

Глава 18. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ...................................365

Глава 19. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ) ПРИ УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ..........................................388

Глава 20. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ (НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СЕЛИЩНИТЕ ОБРАЗУВАНИЯ) ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО....................................................................403

Глава 21. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА СРЕЩУ СВЛАЧИЩАТА...............................................................424

Глава 22. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА КОНЦЕСИИ ВЪРХУ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ................................................................432

Глава 23. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ............447

Глава 24. ПРАВЕН РЕЖИМ НА КУРОРТНИТЕ РЕСУРСИ И КУРОРТИТЕ...........................................................458

Глава 25. ПРАВНА ЗАЩИТА НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.........................467

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................497

ЛИТЕРАТУРА................................................................................499

РЕЗЮМЕ........................................................................................516

РЕЗЮМЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА РУСКИ ЕЗИК...................517

РЕЗЮМЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК......520

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
34
5
6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани