Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права

Аудио-визуалното произведение. Конкуренция и баланс на права

Автор: Росен Карадимов

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Октомври 2018

ISBN:978-954-28-2719-1

Страници:220

Корична цена:25 лв.


Книгата представлява първото у нас цялостно изследване на аудио-визуалното произведение като обект на авторско право. Авторът прави подробен анализ на каталога от авторски и сродни на авторските права, свързани със специфичния обект, и на различните техни носители.

 


Глава I. АУДИО-ВИЗУАЛНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАТО

ОБЕКТ НА АВТОРСКОПРАВНА ЗАКРИЛА....................................9

Раздел I. Историческо развитие на защитата на аудио-визуално произведение като обект на

авторското право................................................................................9

1.1. Историческо развитие на защитата на

аудио-визуалното произведение до Берлинската

конференция от 1908 г. за ревизиране на Бернската

конвенция......................................................................................10

1.2. Берлинска конференция за ревизиране на

Бернската конвенция.................................................................11

1.3. Историческо развитие на закрилата на

аудио-визуалното произведение след Берлинската

конференция от 1908 г. за ревизиране на Бернската

конвенция......................................................................................13

1.4. Историческо развитие на защитата на аудио-визуалното произведение в България.........................19

1.5. Европейска хармонизация...................................................22

Раздел II. Определяне на аудио-визуалното произведение

като обект на авторското право..................................................29

1.6. Законодателен подход при определянето

на обектите на авторско право..............................................29

1.7. Опит за изясняване на понятията филм

и аудио-визуално произведение................................................31

1.8. Сравнителноправен преглед на легалното

определяне на аудио-визуалното произведение...................39

Раздел III. Предпоставки за закрила на аудио-визуалното произведение........................................................................................43

1.9. Творческата дейност (оригиналност) като

предпоставка за закрила на аудио-визуалното

произведение................................................................................43

1.10. Обективна форма като предпоставка за

закрила на аудио-визуалното произведение.........................51

Раздел IV. Аудио-визуалното произведение и гранични произведения и обекти на права.......................................................................................................56

1.11. Телевизионни предавания.................................................56

1.12. Форматни предавания......................................................59

Раздел V. Срок на закрила на аудио-визуалното

произведение........................................................................................75

1.13. Хармонизиране на правото на ЕС по

отношение на срока на закрила на аудио-визуалното

произведение................................................................................75

1.14. Срок на закрила на аудио-визуалното

произведение според Закона за авторското право

и сродните му права...................................................................78

Глава II. АВТОРСТВО ВЪРХУ АУДИО-ВИЗУАЛНО

ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,

ВКЛЮЧЕНИ В НЕГО. ПРОДУЦЕНТЪТ КАТО НОСИТЕЛ

НА ПРАВА ВЪРХУ НА АУДИО-ВИЗУАЛНОТО

ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ДРУГИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ,

ВКЛЮЧЕНИ В НЕГО..........................................................................81

Раздел I. Авторство върху аудио-визуално произведение........82

2.1. Физическите лица, в резултат на чиято творческа дейност е създадено аудио-визуалното произведение, като негови автори...................................................................82

2.2. Законодателен подход при определяне на

авторите на аудио-визуалното произведение,

възприет от ЗАПСП..................................................................86

2.3. Хармонизация на правото на ЕС по отношение на авторството на аудио-визуално произведение.....................................................................................90

2.4. Автори на аудио-визуалното произведение,

съгласно ЗАПСП...........................................................................92

2.5. Съавторство върху аудио-визуално

произведение..............................................................................103

Раздел II. Автори на други самостоятелни произведения, включени в аудио-визуалното произведение.............................108

2.6. Въведение..............................................................................108

Раздел III. Продуцентът като вторичен носител на

права върху аудио-визуалното произведение и

на правата върху произведенията, включени

в аудио-визуалното произведение................................................127

Глава III. ОБЕКТИ НА ПРАВА, СРОДНИ НА АВТОРСКОТО, ВКЛЮЧЕНИ В АУДИО-ВИЗУАЛНОТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ.

НОСИТЕЛИ НА ПРАВА...................................................................153

Раздел I. Записът на аудио-визуалното произведение

като обект на сродно на авторското право.

Носители на права............................................................................155

3.1. Историческо развитие на разбирането за записа

на аудио-визуалното произведение като обект

на закрила....................................................................................156

3.2. Хармонизация на правото на ЕС по отношение

на закрилата на записа на аудио-визуалното

произведение..............................................................................156

3.3. Записът на аудио-визуално произведение като

защитен обект на сродно на авторското право

в Закона за авторското право и сродните му права........159

3.4. Конкуренция между правата на авторите

върху аудио-визуалното произведение и правата

на продуцента върху записа на същото..............................164

3.5. Двойният правен статут на продуцента

като вторичен носител на правата върху

аудио-визуалното произведение и като

първичен носител на правата върху неговия запис...........171

Раздел II. Изпълнениягта на артист-изпълнители като

обект на сродно на авторското право.

Носители на права............................................................................173

3.6. Международни договори за защита на правата на артист-изпълнителите...............................174

3.7. Хармонизация на правото на ЕС по отношение на правата на артист-изпълнителите....................................180

3.8. Изпълнения на артист-изпълнители, участващи

в аудио-визуално произведение като обект на

сродно на авторското право според Закона за

авторското право и сродните му права.

Носители на права....................................................................186

Раздел III. Други обекти на сродно на авторското

право, производни от аудио-визуалното произведение.........208

3.9. Саундтракът от филма като обект на сродно

на авторското право. Носители на права..........................208

3.10. Преводът на аудио-визуалното произведение

и неговият запис като обект на авторското право.

Дублажът на аудио-визуалното произведение

и неговият запис като обект на сродно на

авторското право. Носители на права...............................213

Използвана литература..................................................................213

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
34
5
6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани