Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Административно право и процес/2020

Административно право и процес/2020

Съставител: проф. д-р Димитър Костов

Дата на издаване:Март 2020

ISBN:

Страници:792

Корична цена:0 лв.


Административното материално и процесуално право постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регулират обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавното управление (изпълнителна дейност), чието значение за цялостното развитие на обществото ни е безспорно.

В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното є осъществяване, както и отговорността в това отношение.

Сборникът е предназначен за ползване в юридическите факултети в страната, както и от практикуващите юристи, а също и от всички, интересуващи се от проблемите на административното право и административния процес.
Проф. Д. Костов

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
I. ОРГАНИ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
Конституция на Република България (Извлечение)
Закон за администрацията
Наредба за административното обслужване
Закон за държавния служител
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Закон за висшето образование
Закон за развитие на академичния състав в Република България
Правилник за прилагане на Закон за развитие на академичния състав в Република България

II. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Конституция на Република България (Извлечение)
Закон за административно-териториалното устройство на Република България
Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове

III. КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Конституция на Република България (Извлечение)
Закон за отговорността на държавата и общините за вреди
Закон за защита на личните данни
Закон за достъп до обществена информация

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС
Конституция на Република България (Извлечение)
Административнопроцесуален кодекс
Закон за административните нарушения и наказания
Закон за нормативните актове


Събития

пвсчпсн
  12345
678910
11
12
13141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани