Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Административно право и процес/2017

Административно право и процес/2017

Съставител: проф. д-р Димитър Костов

Дата на издаване:Февруари 2017

ISBN:978-954-28-​​​2276-9

Страници:752

Корична цена:15 лв.


Под съставителството  на проф. д-р Димитър Костов

Административното материално и процесуално право постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регулират обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавното управление (изпълнителна дейност), чието значение за цялостното развитие на обществото ни е безспорно.

В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното є осъществяване, както и отговорността в това отношение.

Сборникът е предназначен за ползване в юридическите факултети в страната, както и от практикуващите юристи, а също и от всички, интересуващи се от проблемите на административното право и административния процес.

 

Проф. Д. Костов

 

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

I. ОРГАНИ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

 Конституция на Република България (Извлечение)

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Класификатор на длъжностите в администрацията

Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за достъп до обществена информация

Закон за защита на личните данни

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

II. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Конституция на Република България (Извлечение)

Закон за административно-териториалното устройство на Република България

Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове

Закон за регионалното развитие

 

III. КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ В ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Конституция на Република България (Извлечение)

Закон за съдебната власт (Извлечение)

Закон за омбудсмана

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

Конституция на Република България (Извлечение)

Административнопроцесуален кодекс

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за нормативните актовеСъбития

пвсчпсн
     12
3456789
10111213141516
171819202122
23
24252627282930

» Най-продавани