Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Административен процес. Четвърто преработено и допълнено издание

Административен процес. Четвърто преработено и допълнено издание

Автори: проф. д-р Кино Лазаров , проф. д-р Иван Тодоров

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Септември 2015

ISBN:978-954-28-1890-8

Страници:544

Корична цена:19 лв.


Успехът на предходните издания наложи публикуването на настоящото четвърто, преработено и допълнено издание. Наред с важни теоретични въпроси са анализирани множество интересни за практиката проблеми.Използвана е и е разгледана критично най-новата национална и европейска съдебна практика. За първи път в учебник по Административен процес е включена и глава за съотношението между Националния Административен процес и Европейския административен процес.

Учебникът има и уникално предимство- флаш-памет (USB), на която ще намерите книгата в електронен вариант, позволяващ бързо търсене.При това цитираните решения и нормативни актове са маркирани и при кликване върху тях излиза текстът на съответно решение или акт.

Всичко това прави учебникът полезен както за студентите по право, така и за практикуващите юристи.  

проф. д-р Иван Тодоров проф. д-р Иван Тодоров  е роден през 1958 г. в гр. София. Учил е в Софийската математическа гимназия и е завършил е На­ционалната природо-математическа… проф. д-р Кино Лазаров проф. д-р Кино Лазаров Проф. д-р Кино Лазаров е доайен на административното право и процес в България. Той е бил съдия в Плевенския районен съд (1957-1965). През 1969 г. завършва редовна докторантура по административно право и административен процес в Института за правни науки при БАН, под научното ръководство на акад. Петко Стайнов. През същата година е привлечен като консултант във Върховния съд. От юни 1970 г. до януари 2006 г. е последователно научен сътрудник, старши научен сътрудник II ст. и професор в същия институт. Бил е и дългогодишен преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и в ПУ „Паисий Хилендарски“. Има неколкоратни специализации във Франция.

Автор е на над сто научни труда – монографии, учебници, студии и статии. Негови научни съчинения са публикувани във Франция, Германия, Русия, Полша, Чехия и Словакия.

Бил е член на три консултативни съвета по законодателството към Народното събрание. Един от членовете на комисията по изготвяне на Конституцията. Участвал е в създаването на редица законопроекти. Бил е председател на Комисиите за изготвяне на Административнопроцесуалния кодекс и на Административнонаказателен кодекс.

Носител е на ордена „Кирил и Методий“ I степен.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Съкращения

 

РАЗДЕЛ I

ПОНЯТИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

 

Глава първа

Административен процес по АПК и Закона за административните нарушения и наказания

 

РАЗДЕЛ II

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС ПО АПК

 

Глава втора

Обхват, действие, предмет, метод, източници и правоотношения

 

Глава трета

Основни принципи на административния процес по АПК

 

Глава четвърта

Участници, страни и представителство

 

Глава пета

Спорове за компетентност и споразумение

I. Спорове за компетентност

II. Споразумението в административния процес

 

Глава шеста

Производство по издаване на индивидуални административни актове

I. Понятие за индивидуален административен акт

II. Производство по издаване на индивидуални административни актове

 

Глава седма

Производство по издаване на общи административни актове

 

Глава осма

Производство по издаване на нормативни административни актове

 

Глава девета

Оспорване на индивидуалните и общите административни актове по административен ред

 

Глава десета

Възобновяване на производства по издаване на административни актове

 

Глава единадесета

Предложения и сигнали

 

Глава дванадесета

Оспорване на административните актове пред съд – общи положения

 

Глава тринадесета

Оспорване на индивидуални административни актове пред първата инстанция

 

Глава четиринадесета

Оспорване на общи административни актове

 

Глава петнадесета

Оспорване на подзаконови нормативни актове

 

Глава шестнадесета

Обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт

 

Глава седемнадесета

Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията

 

Глава осемнадесета

Производства за обезщетения

 

Глава деветнадесета

Касационно производство

 

Глава двадесета

Обжалване на определенията и разпорежданията

 

Глава двадесет и първа

Отмяна на влезли в сила съдебни актове

I. Отмяна по искане на страна по делото

II. Отмяна по иска не на трето лице

 

Глава двадесет и втора

Изпълнениe на административните актове и съдебните решения по административни дела

 

Глава двадесет и трета

Административнонаказателни разпоредби

 

РАЗДЕЛ III

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛЕН

ПРОЦЕС

 

Глава двадесет и четвърта

Предмет, метод, източници и правоотношения

 

Глава двадесет и пета

Основни принципи

 

Глава двадесет и шеста

Участници, страни и представителство

 

Глава двадесет и седма

Доказване, доказателства и доказателствени средства

 

Глава двадесет и осма

Производство по установяване на административните нарушения

 

Глава двадесет и девета

Производство по налагане на административните наказания

 

Глава тридесета

Оспорване на наказателните постановления и електронните фишове

 

Глава тридесет и първа

Касационно оспорване на съдебните решения по оспорване на наказателните постановления и електронните фишове

 

Глава тридесет и втора

Възобновяване на административнонаказателните производства

 

Глава тридесет и трета

Производство за изпълнение на наказателните постановления и на решенията на съдилищата по административнонаказателни дела

 

РАЗДЕЛ IV

СЪОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЕН

АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС,

ЕВРОПЕЙСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН

ПРОЦЕС И АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

 

Глава тридесет и четвърта

Взаимодействие между националния и европейския административен процес

 

Глава тридесет и пета

Взаимодействие между националния и глобалния административен процес

 

Библиография

Списък на цитираните европейски и български нормативни актове

Указател на цитираните дела на българските и европейските съдилища

Предметен указател

 

 

Още от авторите


Събития

пвсчпсн
  12345
6789101112
13
141516171819
20212223242526
2728293031  

» Най-продавани